Ü.HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Ü.HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ BƏDİİ RƏHBƏR VƏ BAŞ DİRİJOR – RAUF ABDULLAYEV DİRİJOR – MUSTAFA MEHMANDAROV Proqramda: L.v.BETHOVEN - Simfoniya № 4 F.AMİROV - "Azərbaycan Qravürləri" Q.QARAYEV - "Alban Rapsodiyası" NİYAZİ - "Çitra" baletindən süitaTarix: 12-01-2018 /