Ü.HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev Solist – Səidə Tağızadə (piano)Tarix: 23-02-2018 /