Şövkət Ələkbərova adına 20№-li 11 illik musiqi məktəbi

Şövkət Ələkbərova adına 20№-li 11 illik musiqi məktəbi

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

 Tarix: 05-06-2019 / 17:00