ƏMƏKDAR İNCƏSƏNƏT XADİMİ, PROFESSOR ELNARƏ DADAŞOVANIN YARADICILIQ GECƏSİ

MƏDƏNİYYƏT KANALI VƏ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLARMONİYASININ BİRGƏ TƏDBİRİ AZƏRBAYCAN TELEVİZİYASI VƏ RADİOSUNUN NİYAZİ ADINA SİMFONİK ORKESTRİ BƏDİİ RƏHBƏR VƏ BAŞ DİRİJOR – NAZİM HACIƏLİBƏYOV AZƏRBAYCAN TELEVİZİYASI VƏ RADİOSUNUN C.CAHANGİROV AD. XOR KAPELLASI BƏDİİ RƏHBƏR VƏ BAŞ DİRİJOR – ŞƏHLA ƏLƏKBƏROVA Konsert proqramında səslənəcək əsərlər: 1)”Sayalı ” baletindən ”Səməni ilə rəqs” 2) ”Sayalı ” baletindən”Cazibə rəqsi” 3) ”Sayalı ” baletindən ”Rəqiblər rəqsi” 4)”Sana düşüb meylim”sözl.Əhməd Cavadın Solist: Əməkdar Artist - Gülnaz İsmayılova 5)”Bahar şərgisi”söz.Səməd Vurğunun Solist: Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Fəhri Kazım Nicat 6) Milli nəfəsli alətlər – (balaban,zurna,ney,tütək) və orkestr üçün ”Diptix”: ”Lay-lay” və “Şənlik” Solistlər: Əməkdar Artist İlham Nəcəfov Prezident təqaüdçüsü, Beynəlxalq Müsabiqələr laureatı Nicat Məsimov Orxan Soltanov 7) ”Vüqarlı dağların sevirəm, Vətən” söz.Hüseyn Sözlünün Solist: Əməkdar Artist - Gülnaz ismayılova 8)”Mənim tanrım”söz.Hüseyn Cavidin, Solist: 5-ci televiziya Muğam müsabiqəsinin qalibi(1-ci yer) Nisbət Sədrayeva,müş.edir XÇA.Ansamblı 9) ”Səni ürək bilmişəm” söz. Bəhtiyar Vahabzadənin Solist: 2015-ci ilin televiziya Muğam müsabiqəsinin laureatı Sədəf Budaqova , müş.edir XÇA Ansamblı 10)”Anama”-söz. Elnarə Dadaşovanın Solistlər: 35 saylı musiqi məktəbinin şagirdləri, “Bənövşə” xorunun solistləri Cavidan Babazadə, Əli Salmanlı müş. edir Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Niyazi adına Simfonik Orkestri Bədii rəhbər və baş dirijor – Nazim Hacıəlibəyov 11) ”Döyüş cəngisi”-söz.Bəşirin, Solist: Fəhri Kazım Nicat 12) ”Lay-lay” soprano və royal üçün, sözl. Əhməd Cəmilin. Solist: amerikalı vokalçı Aleksandriya Sultan Fon Brüsseldorf müşayiət edir müəllif. 13) Fortepiano və orkestr üçün ”Prelüd” Solist: Benəlxalq müsabiqələr laureatı- Firuzə Nəcəfli 14) Fortepiano və orkestr üçün ”Rəqs” Solist: Firuzə Nəcəfli 15)”Alqış qeyrətinizə”söz.Şahinin İfa edirlər: Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun C.Cahangirov adına kapella Bədii rəhbər və baş dirijor: Şəhla Ələkbərova müşayiət edirlər-sazda-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Milli konservatoriyanın dosenti Mübariz Əliyev, tarda Respublika müsabigələr laureatı Səhavət Məmmədov Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Niyazi adına simfonik orkestri Bədii rəhbər və baş dirijor: Nazim HacıəlibəyovTarix: 16-01-2018 /