XX ƏSR - SÖNMƏZ MƏŞƏL...  

XX ƏSRSÖNMƏZ MƏŞƏL...


Q.QARAYEV adına AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KAMERA ORKESTRİ
Bədii rəhbər və baş dirijor
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti -
 FƏXRƏDDİN KƏRİMOV
Solistlər:
Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti
RƏNA  RƏHİMOVA(viola)
ŞƏRİF BAĞIROV(klarnet) 
AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  SİMLİ  KVARTETİ 
İştirak edirlər:
Ceyla Seyidova (violin)
Soltan Məmmədova (violin)
Vaxtanq İmanov (viola)
Aleksey Miltıx (cello)

Proqram:
J.Sibelius -  « Andante Festivo»,op.117a
P.Hindemith - «Mourhing music»
A.Copland - Klarnet üçün konsert
G.Holst - «St.Pauls Suite»  (Bakıda ilk ifa)
E.Elgar –«İntroduction and Allegro»,op.47Tarix: 05-12-2018 / 19:00