Q.QARAYEV  adına AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  KAMERA ORKESTRİ

Q.QARAYEV  adına AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  KAMERA ORKESTRİ

Bədii rəhbər və Baş dirijor - Xalq artisti - FƏXRƏDDİN  KƏRİMOV

Solist
Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti
ALEKSEY MİLTIX (violonçel)

Proqram:  

Antonín Dvořák - Nocturn op. 40 (Bakıda ilk ifa)
                                        
J.C.Bach -  Violonçel və orkestr üçün konsert (c moll)
                         
 Jozef Suk – Serenada 


                                        

 Tarix: 21-11-2018 / 19:00