TAHİR ATAKİŞİYEVİN - 90

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR İNCƏSƏNƏT XADİMİ PROFESSOR TAİR ATAKİŞIYEVİN 90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNUR Q.QARAYEV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KAMERA ORKESTRİ BƏDİİ RƏHBƏR VƏ BAŞ DİRİJOR XALQ ARTİSTİ TEYMUR GÖYÇAYEV SOLİSTLƏR: Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti - Töhfə Babayeva Leyla Kərimova ,Rəna Rəhimova ,Mina Göyçayeva, Şəms Ağazadə ,Nəzrin Aslanlı Proqramda Azərbaycan və qərbi avropa bəstəkarlarının əsərləri səslənəcəkTarix: 17-01-2018 /