“VIVA PUCCİNİ”

Giacomo Puccini - 160 

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri

Dirijor:

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti

Yalçın Adıgözəlov

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər:

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti

Gülbacı İmanova

Solistlər:

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti - Anton Ferştandt

Özbəkistan Respublikasının Xalq artisti - Ramiz Usmanov

Selcan Nəsibli

Proqram:

 

“Madam Batterflay” operasından İntermezzo-simfonico

 “Turandot” operasından Liunın birinci ariyası

Solist:

Selcan Nəsibli

“Toska” operasından Kavaradossinin birinci ariyası

Solist:

Özbəkistan Respublikasının Xalq artisti

Ramiz Usmanov

“Madam Batterflay” operasından Çio Çio Sanın ariyası və ikinci pərdənin Finalı

Solist:

Selcan Nəsibli

 “Toska” operasından Kavaradossinin ikinci ariyası

Solist:

Ramiz Usmanov

 “Madam Batterflay” operasından Çio Çio Sanın romansı

Solist:

Selcan Nəsibli

“Toska” operasından birinci pərdənin Finalı və “Te Deum” (Skarpia)

Solist:

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti

Anton Ferştandt

 “Bohema” operasından Miminin birinci ariyası

Solist:

Selcan Nəsibli

“Bohema” operasından Rudolf və Miminin dueti (birinci pərdənin Finalı)

Solistlər:

Selcan Nəsibli

Ramiz Usmanov

“Manon Lesko” operasından İntermezzo-simfonico

“Turandot” operasından Liunın ikinci ariyası

Solist:

Selcan Nəsibli

“Canni Skikki” operasından Laurettanın ariyası

Solist:

Selcan Nəsibli

“Turandot” operasından Kalafın ariyası “Nessun Dorma”

Solist:

Ramiz UsmanovTarix: 21-12-2018 / 19:00