“VIVA PUCCİNİ”

Giacomo Puccini - 160 

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri

Dirijor:

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti

Yalçın Adıgözəlov

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər:

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti

Gülbacı İmanova

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti - Anton Ferştandt

Selcan Nəsibli

Ramiz UsmanovTarix: 21-12-2018 / 19:00