XANKƏNDİNİN İŞĞALININ 27-Cİ İL DÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ ANIM MƏRASİMİ

XANKƏNDİNİN  İŞĞALININ 27-Cİ İL 
DÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ ANIM MƏRASİMİ

Q.QARAYEV adına AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  KAMERA ORKESTRİ

Bədii rəhbər və baş dirijor
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti  
FƏXRƏDDİN  KƏRİMOV
Solistlər: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti
Fəridə Məmmədova (soprano)
Səid Məmmədov(violin)

                      Proqram:  
    P.Warlock - «Capriol Suite»
    J.Massenet - «Meditation» 
    F.Schubert - «Ave Maria» 
    W.A.Mozart - Symphony No. 40 g-moll

 

                                        

 Tarix: 26-12-2018 / 19:00