AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FORTEPİANO TRİOSU

AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  FORTEPİANO TRİOSU

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artistləri

     TÖFHƏ BABAYEVA  -  (skripka) 

     SƏBİNƏ  İBRAHİMOVA - (violonçel) 

     ELNARƏ KƏBİRLİNSKAYA –(piano) Tarix: 20-12-2018 / 19:00