“Gəncliyə töfhə”

“Gəncliyə töfhə” Gənclər gününə həsr olunmuş Musiqi Festivalı

çərçivəsində konsert

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev

Solistlər 

Əməkdar Atisti - SAHİB PAŞAZADƏ(tar)

FƏXRİ KAZİM NİCAT(vokal)

 Tarix: 02-02-2019 / 19:00