Ü. HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Ü. HACIBƏYLİ  ADINA AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Bədii rəhbər və baş dirijor  Xalq artisti  RAUF ABDULLAYEV

Solist - Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti - Aleksey Miltıx (violonçel) 

Proqram:

Y.Haydn - Simfoniya № 2 Oksford

E.Elqar - Violonçel və orkestr üçün konsert ,op.85Tarix: 08-02-2019 / 19:00