Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

 

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Fuad İbrahimov

1.Elvin Quliyev – Kamera orkestri üçün “Sinfonietta” (4 hissədə)

2. Arif Məlikov – “Ötəri anlar” (orkestr üçün işləyəni Ayaz Qəmbərli)

3. Ayaz Qəmbərli – “Exolalia”

4. Xəyyam Mərzəzadə - “Ağlar və qaralar” silsiləsindən bir prelüd “Do”

(orkestr üçün işləyəni Türkar Qasımzadə)

5 .Türkar Qasımzadə - “Zühur”

Solist:

Fəridə Məmmədova

6. Qara Qarayev – Üç prelüd (violin, viola və orkestr üçün işləyəni Səid Qəni)

Solistlər:

Zərifə Alxasova (violin)

Səbuhi Axundov (viola)

7. Səid Qəni – Orkestr üçün pyes

8 .Fikrət Əmirov – 12 miniatürdən “Laylay” (orkestr üçün işləyəni Tahir İbişov)

9. Tahir İbişov – “Surətin xətti”Tarix: 22-02-2019 / 19:00