"The Four Temperaments"

Q.QARAYEV  adına AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  KAMERA ORKESTRİ

Bədii rəhbər və baş dirijor:

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti 

  FƏXRƏDDİN  KƏRİMOV

Solist - Yuliya Kərimova (piano)

Proqram:

Proqram:
P.ÇAYKOVSKİ - Elegy
E.BLOX - Concerto grosso N.1 (ilk ifa)
P.XİNDEMİT - Theme and Variations "The Four Temperaments"
F.PULENK - Deux marches et un intermède, FP 8(ilk ifa)Tarix: 19-02-2019 / 19:00