Ü. HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Hobart Erl (ABŞ)

Solistlər:

Dali Qutseryeva (cello)

Yekaterina Lexina (soprano)

Proqram:

W.A.Mozart - “Fiqaronun toyu” operasına Uvertüra, KV 492

K.Boyarski – Violonçel, soprano və orkestr üçün Süita ( 2015 )

P.İ.Çaykovski – Simfoniya №4, op. 36

 Tarix: 15-02-2019 / 19:00