Ü. HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

 

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Hobart Erl (ABŞ)

Solistlər:

Adam Qutseryev (piano) Rusiya

Proqram:

W.A.Mozart – “Fiqaronun toyu” operasına Uvertüra, KV 492

J.Haydn – Fortepiano və orkestr üçün Konsert №11, D-dur, Hob. XVIII/11.

P.İ.Çaykovski – Simfoniya №4, op. 36

 Tarix: 16-02-2019 / 19:00