Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Uşaq-Gənclər Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Azərbaycan bəstəkarlarının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri üçün yazdığı əsərlərdən ibarət konsertin proqramı

1.Ü.Hacıbəyli – “Koroğlu” operasından “Cəngi”

ifa edir:

Filarmoniyasının Uşaq-Gənclər Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor:

Xalq artisti, professor Ağaverdi Paşayev

2. S.Rüstəmov – “Qaytağı”

3 .S.Rüstəmov – “Səhər nəğməsi”- ifa edir: Lalə İbrahimova

4. Ə.Abbasov – “Gənclik rəqsi”

5..Q.Qarayev – “Yeddi gözəl” baletindən Aişənin rəqsi

6. S.Ələsgərov – “Aşıqvari”- ifa edir: Əli Məmmədli (saz)

7. H.Xanməmmədov – “Yenə o bağ olaydı”- ifa edir: Atlas Mehdiyeva

8. C.Cahangirov – “Misir lövhələri” süitası (fraqment)

9 .Niyazi – “Vətən nəğməsi”- ifa edir: İsmayıl Əsədli

10 .Q.Hüseynli – “İlk məhəbbət”- ifa edir: Sənan Hacılı (tar)

11. F.Əmirov – “Azərbaycan elləri”

- ifa edir: Lalə İbrahimova

12. V.Adıgözəlov – “Bayram süitası” (I hissə)

13.O.Kazımov – “Məhəbbət”- ifa edir: Atlas Mehdiyeva

14. D.Dadaşov – 4 saylı Süita (I hissə)

15. H.Rzayev – “Çahargah rapsodiyası”- ifa edirlər: Mirəli Əlizadə (tar)

Nəzrin Cəfərzadə (kamança)

 Tarix: 04-03-2019 / 19:00