Azərbaycan bəstəkarlarının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri üçün yazdığı əsərlərdən ibarət konsertin proqramı

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər və baş dirijor – Gülbacı İmanova

1.Vasif Allahverdiyev

Söz.Zəlimxan Yaqub

“Azərbaycan torpağıyam” 

2.T.Bakıxanov - “Qızlar rəqsi” 

3.S.Fərəcov - “Bayatı Şiraz dəramədi” 

4.E.Dadaşova - “Osmani” ifa edirlər: Mübariz Əliyev,Əli Məmmədli (saz)

5.N.Quliyev - “Ədalətsiz kaman” İfa edir: Hüseyn Nağıyev (kamança)

6.K.Əhmədov - “Naxçıvan eskizləri” 

7.Y.Xəlilov - “Müqəddimə” 

8.S.İbrahimova - “Qurbansız qalan tarım” ifa edir:Əməkdar artist Sahib Paşazadə (tar)

9.C.Allahverdiyev - “İlmələr” 

10.D.Dadaşov - “Çinarənin sevinci” İfa edir: Əməkdar artist Çinarə Heydərova (qanun)

11.A.Dadaşov - “Zarafat” 

12 D.Dadaşov - “Süita” 

13.E.Mansurov - “Qaytağı”

14.L.Cəfərova – söz.R.Muxtar ifa edir: Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı

“Əbədi yaşar Heydər” alətləri orkestri və F.Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblının xoru

Bədii rəhbər və baş dirijor:

Xalq artisti,professorAğaverdi Paşayev

Xormeyster: Əməkdar İncəsənət Xadimi

Fəxrəddin Atayev

solistlər: Xalq artisti Gülnaz İsmayılova

Fəxri Kazım NicatTarix: 05-03-2019 / 19:00