Ü. HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

Solist – Elvin Hoca-Qəniyev (violin)Tarix: 07-03-2019 / 19:00