Q.QARAYEV  adına AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  KAMERA ORKESTRİ

 

Q.QARAYEV adına AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  KAMERA ORKESTRİ

Dirijor

ORXAN HƏŞİMOV

Solist -  Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti  FƏRİDA MƏMMƏDOVA (soprano)

PROQRAM:

C. Debussy - Prélude à l'après-midi d'un faune

(kamera orkestr üçün A.Şönberqin versiyası)

F.Qarayev - Hommage à Alexei Lubimov

Musique de Claude Debussy, poesie de Stephane  Mallarme

W.A.Mozart - Symphony №29  A-dur, K.209/186a

                   Tarix: 30-03-2019 / 19:00