Ü. HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor  

Xalq artisti  RAUF ABDULLAYEV

Solist – Azər Rza-zadə (tenor)Tarix: 05-04-2019 / 19:00