AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLARMONİYASI KAMERA VƏ ORQAN MUSİQİ ZALI – TƏDBİRLƏR PLANI

Hasanov Orkhan 2015

Qarşıdan gələn tədbirlər


SSRİ Xalq artisti Fikrət Əmirovun 95 illiyinə həsr olunan olunan konsert

Dekabr 23, 2017

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti Fikrət Əmirovun 95 illiyinə həsr olunan olunan konsert

Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının

Uşaq-Gənclər Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev         

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası