AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLARMONİYASI – TƏDBİRLƏR PLANI

FOTO_RUSTEM  1921

Qarşıdan gələn tədbirlər


SERGEY RAXMANİNOVUN MUSİQİ GECƏSİ

İyul 7, 2017
07:00 PM

Ü. HACIBƏYLİ  ADINA AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Dirijorlar:

Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi

ELŞAD BAĞIROV

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti

FUAD İBRAHİMOV

Solistlər:

Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri

Murad Adıgözəl-zadə (piano)


Yegənə Axundova (piano)


SSRİ Xalq artisti

Fərhad Bədəlbəyli (piano)


 

Proqram:

Sergey Raxmaninov

İki Fortepiano və orkestr üçün Süita №2, op.17 (işləyəni A.Varnberq)

Fortepiano və orkestr üçün Konsert №2, op.18 с-moll

Bəstəkar Ceyhun Allahverdiyevin yaradıcılıq gecəsi

İyul 14, 2017
07:00 PM

 

Ü. HACIBƏYLİ  ADINA AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Dirijor

Xalq artisti  FƏXRƏDDİN  KƏRİMOV

AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  XOR KAPELLASI

Bədii rəhbər və baş dirijor 

Xalq artisti  GÜLBACI İMANOVA

Solist

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti

Gülnaz İsmayılova (soprano)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası