Tədbirlər Arxivi

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Oktyabr 13, 2017
07:00 PM

Dirijor  

Xalq artisti  

FƏXRƏDDİN  KƏRİMOV

Solist
Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti

 ALEKSEY MİLTIX (violonçel)

Proqram:

 R.Vaqner – «Siegfried-İdyll»

                         «Ride of the Valkyries»

P.İ.Çaykovski – Violonçel və orkestr üçün «Rokoko mövzusuna variasiyalar» op.33

S.Prokofyev –«Poruçik Kije» Simfonik süita op.60 (ilk ifa)

A.Copland – «Appalachian Spring» Süita (ilk ifa)

 

BAROKKO MUSİQİSİ AXŞAMI

Oktyabr 12, 2017
07:00 PM

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev   

Solistlər:  Nigar İbrahimova (violin)

                     Rəna Rahimova(viola)

                      Mirxalid Məmmədzadə (fleyta)         

Proqramda:   İ.S.BAX, A.KORELLİ, T.ALBİNONİNİN  əsərləri səslənəcək

Bəstəkar Pikə Axundovanın əsərlərindən ibarət konsert

Oktyabr 11, 2017
07:00 PM

Azərbaycan Televiziyası, Mədəniyyət kanalı və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının birgə tədbiri

Bəstəkar Pikə Axundovanın əsərlərindən ibarət konsert    

Şövkət Məmmədovanın 120

Oktyabr 7, 2017
07:00 PM

Azərbaycanın ilk qadın opera müğənnisi


SSRİ Xalq artisti, professor Şövkət Məmmədovanın 120 illik yubileyinə həsr olunan konsert


Ü. HACIBƏYLİ  ADINA AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ


Bədii rəhbər və baş dirijor  

Xalq artisti  RAUF ABDULLAYEV

 

DAHİ BƏSTƏKAR MAESTRO NİYAZİNİN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ

Oktyabr 4, 2017
07:00 PM

                                                          İTHAF 

                                                 DAHİ BƏSTƏKAR MAESTRO NİYAZİNİN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ

Azərbaycan Televiziyası, Mədəniyyət kanalı və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının birgə tədbiri

Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Niyazi adına simfonik orkestri


Bədii rəhbər və baş dirijor - Nazim Hacıəlibəyov

                                                       Solist – GÜLNAZ  İSMAYILOVA  (soprano)

Proqramda :

Azərbaycan və Avropadan  bəstəkarlarının əsərləri və xalq mahnıları səslənəcək

 

 

 

V.A.Motsartın əsərlərində ibarət konsert

Oktyabr 3, 2017
07:00 PM

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

Solist – Fidan Ağayeva-Edler (piano)         

Üzeyir Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalının bağlanışı

Sentyabr 26, 2017
07:00 PM

 

Münhen Simfonik Orkestri (Almaniya)

Dirijor-  Fuad İbrahimov 

Solist- Murad Adıgözəl-zadə (piano)               

Üzeyir Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində

Sentyabr 25, 2017
07:00 PM

 

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası və Gürcüstan xorunun birgə layihəsi

Dirijorlar – Gülbacı İmanova

Liana Çonişvili (Gürcüstan)

Üzeyir Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində

Sentyabr 24, 2017
07:00 PM

 

Dahi Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə”

Səid Rüstəmov adına xalq çalğı alətləri orkestri

Dirijor - Faiq Sadıqov

Üzeyir Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində

Sentyabr 23, 2017
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor - Rauf Abdullayev  

Solist: Plamena Manqova (Bolqarıstan, piano)

Üzeyir Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində

Sentyabr 22, 2017
07:00 PM

 

Başkənd Akademik orkestri (Türkiyə)

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Dirijorlar:

Yalçın Adıgözəlov, Ertu Korkmaz

Solistlər: Ezgi İçellioğlu (Türkiyə, viola)

                   Aleksey Miltıx (cello)

 

Proqram:

ErtuKorkmaz “Uzaktopraklarındüşleri”

F.Əmirov  violonçel və orkestr üçün “Poema-Monoloq”

F.Əmirov   “Nizami” simfoniyası

P.Hindemit Viola və simli orkestr üçün “Matəm musiqisi” 

D.Şostakoviç “Kamera simfoniyası” op.110

Üzeyir Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Novosibirsk Filarmonik Kamera Orkestri

Sentyabr 19, 2017
07:00 PM

 

Dirijor: Əyyub Quliyev

Solistlər: Yuliya Rubina (Rusiya, skripka)      

Riyad Məmmədov (piano)

Üzeyir Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı

Sentyabr 18, 2017
07:00 PM

 

Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor:  Fəxrəddin Kərimov

Solist: Aleksey Semenenko (violin)           

Bəstəkar Ceyhun Allahverdiyevin yaradıcılıq gecəsi

İyul 14, 2017
07:00 PM

 

Ü. HACIBƏYLİ  ADINA AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Dirijor

Xalq artisti  FƏXRƏDDİN  KƏRİMOV

AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  XOR KAPELLASI

Bədii rəhbər və baş dirijor 

Xalq artisti  GÜLBACI İMANOVA

Solist

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti

Gülnaz İsmayılova (soprano)

SERGEY RAXMANİNOVUN MUSİQİ GECƏSİ

İyul 7, 2017
07:00 PM

Ü. HACIBƏYLİ  ADINA AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Dirijorlar:

Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi

ELŞAD BAĞIROV

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti

FUAD İBRAHİMOV

Solistlər:

Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri

Murad Adıgözəl-zadə (piano)


Yegənə Axundova (piano)


SSRİ Xalq artisti

Fərhad Bədəlbəyli (piano)


 

Proqram:

Sergey Raxmaninov

İki Fortepiano və orkestr üçün Süita №2, op.17 (işləyəni A.Varnberq)

Fortepiano və orkestr üçün Konsert №2, op.18 с-moll

Görkəmli bəstəkar Cövdət Hacıyevin 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi

İyun 16, 2017
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev       

Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş konsert

İyun 13, 2017
07:00 PM

 

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev     

Gənc ifaçıların konserti

İyun 9, 2017
07:00 PM

 

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

Solistlər – Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələridir

Xalq artisti, dirijor Nəriman Əzimovun xatirəsinə həsr olunmuş gecə

İyun 5, 2017
07:00 PM

Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri


Bədii rəhbər və baş dirijor – Faiq Sadıqov


SOLİSTLƏR:

 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XALQ ARTİSTLƏRİ

RAMİZ QULİYEV (tar)            HEYDƏR ANATOLU     

GÜLYAZ MƏMMƏDOVA             GÜLYANAQ MƏMMƏDOVA

ŞİRZAD FƏTƏLİYEV   (balaban)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR ARTİSTLƏRİ

ALMAZ ORUCOVA      ZAKİR ƏILİYEV

AZƏRBAYCAN  TELEVİZİYASI VƏ RADİOSUNUN SOLİSTLƏRİ

MIRƏLƏM MIRƏLƏMOV      MƏMMƏD NƏCƏFOV                    

EMİLİYA YAQUBOVA            NİGAR ŞABANOVA

RÖVŞƏN ƏZİZ               NİSBƏT SƏDRAYEVA

KAMİLƏ NƏBİYEVA                 AYŞƏN MEHDİYEVA

ŞAİQ ƏSƏDOV (balaban)

Proqramda Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri səslənəcək

Xalq artisti, bəstəkar Firəngiz Əlizadə-70

İyun 2, 2017
07:00 PM

Xalq artisti, bəstəkar  Görkəmli Firəngiz Əlizadənin 70 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi


Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor  

Xalq artisti - FƏXRƏDDİN  KƏRİMOV

AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  XOR KAPELLASI

Bədii rəhbər və baş dirijor 

Xalq artisti  GÜLBACI İMANOVA

Proqramda:

1.Fortepiano və orkestr üçün konsert (1972-ci il )  (3 hissədə)

Solist:

Beynəlxalq müsabiqələr laureatı

Zakir Əsədov

2."İntizar" operasından Əslinin ariyası (2007-ci il)

Solist:

Əməkdar artist

Səbinə Əsədova

 

3. Xor, orkestr və solistlər üçün - “Nasimi Passion” (2017-ci il)

 

Solist:

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti

Taleh Yəhyayev

      

Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş konsert

İyun 1, 2017
07:00 PM

 

Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının

Uşaq-Gənclər Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev                      

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ RETRO MAHNILARINDAN İBARƏT KONSERT

May 25, 2017
07:00 PM

Solist
Azərbaycan Respublikasının əməkdar artist

LALƏ MƏMMƏDOVA

Azərbaycan Televiziya və Radiosunun
Niyazi adına Simfonik Orkestri

Orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru

Azərbaycan Resbublikasının əməkdar incəsənət xadimi

NAZİM HACIƏLİBƏYOV

Müğənni Lalə Məmmədovanın konserti

May 25, 2017
07:00 PM

 
Mədəniyyət kanalı Azərbaycan radiosu və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının birgə tədbiri

Əməkdar artist Lalə Məmmədovanın konserti

Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Niyazi adına Simfonik Orkestri

Dirijor - Nazim Hacıəlibəyov
Aqşin Əlizadə - 80

May 19, 2017
07:00 PM

2017 İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində

Bəstəkar Aqşin Əlizadənin 80 illiyinə həsr olunan konsert

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər – Gülbacı İmanova

“Gənclərə dəstək” layihəsinin yekun-hesabat konserti

May 15, 2017
07:00 PM

Kamançalardan ibarət Milli kamera ansamblı

May 11, 2017
07:00 PM

Azərbaycan Televiziyası, Mədəniyyət kanalı və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının birgə tədbiri

Kamançalardan ibarət Milli kamera ansamblı

Ramiz Quliyev - 70

May 2, 2017
07:00 PM

“Səslən tarım”

Xalq artisti , professor, Prezident təqaüdçüsü, “Şöhrət” ordenli

tarzən Ramiz Quliyevin 70 illik yubiley gecəsi 

IX Beynəlxalq Mstislav Rostropoviç Festivalı çərçivəsində

Aprel 25, 2017
07:00 PM

“Drezden Ştaatskapella”

Dirijor - Omer Meir Vellber

Solist - Kit Armstronq (fortepiano) 


IX Beynəlxalq Mstislav Rostropoviç Festivalı çərçivəsində

Aprel 24, 2017
07:00 PM

“Vyana-Berlin” Kamera Orkestri

Dirijor - Honek Rayner

Solist - Daniel Müller Şott (cello)   

IX Beynəlxalq Mstislav Rostropoviç Festivalının təntənəli açılışı

Aprel 23, 2017
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri


Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

Solistlər - Murad Adıgözəl-zadə  piano

                  Ümidə Abbasova (violin) 

T.Quliyev adına 12 nömrəli 11 illik Musiqi Məktəbi

Aprel 17, 2017
07:00 PM

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

 

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Aprel 14, 2017
07:00 PM

 

Dirijor –    Azərbaycan Respublikasının xalq artisti - Yalçın Adıgözəlov

Solist: Yoon Chul Hee (piano,) (Koreya)

Program:  S.Prokofyev - Fortepiano və orkestr üçün Konsert №3 

                  S.Prokofyev  - Simfoniya № 5

 

 

Bəstəkar F.Əmirovun yaradıcılığına həsr olunan konsert

Aprel 12, 2017
07:00 PM

 

 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası və Mədəniyyət Kanalının birgə layihəsi

F.Əmirovun yaradıcılığına həsr olunan Konsert

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı alətləri orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor:

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti

Ağaverdi Paşayev

Solistlər:

Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri

          Ramiz Quliyev (tar)

          Samir Cəfərov

          Aygün Bayramova        

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri
          Gülnaz İsmayılova                   

          Almaz Orucova 

          Lalə Məmmədova  

          İnarə Babayeva

          Ehtiram Hüseynov        

          Anar Şuşalı 

   Artist:

         Nigar Şabanova

 

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera orkestri

Aprel 11, 2017
07:00 PMQ.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor:

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti

Teymur Göyçayev

Solistlər:

Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi 

Ülviyyə Hacıbəyova(piano)

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti

Aleksey Miltıx (cello)

Beynəlxalq müsabiqələr laureatı

Səidə Tağızadə (piano)

Proqramda İ.S.Bax və İ.X.Baxın əsərləri səslənəcək

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Aprel 11, 2017
07:00 PM

 

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev          

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Aprel 7, 2017
07:00 PM

 

Dirijor –  Elşad Bağırov

Solist – Azərbaycan Respublıkasının Əməkdar artisti -  Əyyub Əliyev (violonçel)

Program:

S.Prokofyev - Violonçel və orkestr üçün Simfoniya-Konsert,op.125

B.Bartok  - "Rumanian Folk Dances"

L.Bernstayn - "West Side Story"  müzikılından Simfonik rəqslər

 

 

 

Ş. Ələkbərova adına 20 saylı Musiqi Məktəbinin konserti

Aprel 1, 2017
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Fəxrəddin Kərimov       

“Bahar gəlir yurduma”

Mart 17, 2017
07:00 PM

Azərbaycan Televiziyası, Mədəniyyət kanalı və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının birgə tədbiri “Bahar gəlir yurduma”

"BAHAR GƏLİR YURDUMA"

Mart 17, 2017
07:00 PM

Mədəniyyət Kanalının təşkilatçılığı ilə

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası və Mədəniyyət Kanalının birgə layihəsi

“BAHAR GƏLİR YURDUMA”

Əməkdar Kollektiv F.Əmirov adına

Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı

Bədii rəhbər və baş dirijor:

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti

AĞAVERDİ PAŞAYEV

Musiqi rəhbəri:

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti

ETİBAR QASIMBƏYLİ

Solistlər:

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri

Elnur Süleymanov ,  Viktoriya Şahmuradova

Telman Əliyev,           Nigar Şahmuradova

Cəlal Kərimov ,           Ruslan Hacıyev

Nigar Şabanova ,        Nisbət Sədrayeva

Aynur İsgəndərli ,       Məmməd Nəcəfov

Sərxan Bünyadzadə,    Zabitə Əliyeva

Nicat Cəfərzadə,            Türkan Məlikova

Taleh Yahyayev,           Aqil Rzayev

KAMAL ABDULLAYEV - 90

Mart 16, 2017
07:00 PM

Görkəmli dirijor, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor KAMAL ABDULLAYEVİN

90 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor:

RAUF ABDULLAYEV

Solistlər:

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri

Fəridə Məmmədova (soprano) Anton Ferştandt (bariton)

Proqram:

C.Verdi – “Siciliya ibadəti” operasına Uvertüra

İ.Brams – Simfonya №3 F-dur, op.90

C.Verdi – “Traviata” operasından Səhnə

Q.Qarayev – “Yeddi gözəl” baletindən Süita

Q.QARAYEV adına AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KAMERA ORKESTRİ

Mart 15, 2017
07:00 PM


Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor

Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti

TEYMUR GÖYÇAYEV

1. Yozef Haydn – “Serenada”-dan “Andante”

2. Feliks Mendelson – Fortepiano və orkestr üçün 2 saylı Konsert (re-minor) op.48

(3 hissədə)

Solist:

Tofig Quliyev adına 12 nömrəli 11 illik Musiqi Məktəbinin şagirdi

Ayan Məmmədli

Hörmətli xanımlar və cənablar 15 dəqiqəlik fasilə elan olunur

1. Yozef Haydn – Violonçel və orkestr üçün Konsert Do-major (3 hissədə)

Solist:

Erol Rzayev

2. Feliks Mendelson –8 saylı Simfoniyadan “Menuet” (re-minor)

3. Ernest Şosson - Poema op.25

Solist:

Rövşən Əmrahov

Əməkdar İncəsənət Xadimi, bəstəkar Azər Dadaşovun 70 illiyinə həsr olunan konsert

Mart 7, 2017
07:00 PMÜ.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Fəxrəddin Kərimov

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər – Gülbacı İmanova

“Sənət ocağı” adlı konsert

Mart 3, 2017
07:00 PM

Azərbaycan Televiziyası, Mədəniyyət kanalı, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının birgə layihəsi

“Həmahəng” xalq çalğı alətləri orkestrinin müşayəti ilə

 Bədii rəhbər və dirijor - Arif Məhərrəmov

Proqramda Üzeyir Hacıbəylinin, Hacı Xanməmmədovin, Səid Rüstəmovin, Fikrət Əmirovin, Səid Rüstəmovin əsərləri səslənəcək

Solistlər:

Xalq artistləri:

Alim Qasımov                       

Mənsum İbrahimov                    

Nəzakət Teymurova                    

Aygün Bayramova                 

Azər Zeynalov                           

Əməkdar artistlər:                                         

Təyyar Bayramov                                         

 Lalə Məmmədova

 Anar Şuşalı

 Aygün Zeynalova

 Bəyimxanım Vəliyeva

 İlqar Muradov

 Ehtiram Hüseynov

Solist: Svetlana Əhmədova

Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun solistləri:

 Səbinə Ərəbli,  Arzu Əliyeva

Bakı Musiqi Akademiyasının professoru OQTAY ABBASQULİYEVİN xatirəsinə həsr olunan konsert

Mart 1, 2017
07:00 PM


Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Yalçın Adıgözəlov

Solistlər – Tofiq Şıxiyev (piano), Samir Mirzəyev, Tutu Aydınoğlu

Xocalı Soyqırımı Faciəsi qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan tədbir

Fevral 24, 2017
07:00 PMÜ.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

Hacı Xanməmmədovun yaradıcılığina həsr olunmuş musiqili gecə

Fevral 21, 2017
07:00 PM

Görkəmli bəstəkar Hacı Xanməmmədovun yaradıcılığina həsr olunmuş musiqili gecə

Əməkdar Kollektiv Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun S.Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Faiq Sadıqov

Solistlər:

Xalq artistləri

RAMİZ QULİYEV

ŞƏFİQƏ EYVAZOVA

SƏKİNƏ İSMAYILOVA

MƏLƏKXANIM ƏYYUBOVA

MƏNSUM İBRAHİMOV
NƏZAKƏT TEYMUROVA

AYGÜN BAYRAMOVA

GÜLYAZ MƏMMƏDOVA

HEYDƏR ANATOLLU

Əməkdar artistlər

NURİYYƏ HÜSEYNOVA

TEYYUB ASLANOV

LALƏ MƏMMƏDOVA

ALMAZ ORUCOVA

ZAKİR ƏLİYEV

EYTİYAM HÜSEYNOV

BƏYİMXANIM VƏLİYEVA

 

Məmməd Quliyev - 80

Fevral 17, 2017
07:00 PM

Tanınmış bəstəkar, Əməkdar İncəsənət Xadimi Məmməd Quliyevin 80 illiyinə həsr olunmuş konsert

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər – Gülbacı İmanova

VASİF və CEYHUN ALLAHVERDİYEVLƏR

Fevral 14, 2017
07:00 PM

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimləri, bəstəkarlar

VASİF və CEYHUN ALLAHVERDİYEVLƏRİN mahnı və romanslarından ibarət konsert

Q. Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor

Azərbaycan Respublikasını xalq artisti

TEYMUR GÖYÇAYEV

İfa edirlər:

Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri:

FİDAN HACIYEVA

SAMİR CƏFƏROV

əməkdar artist:

BƏYİMXANIM VƏLİYEVA

Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun solistləri:

SƏBİNƏ ƏRƏBLİ

MİRƏLƏM MİRƏLƏMOV

KAMİLƏ NƏBİYEVA

Ceyhun Allahverdiyev –söz. Maya Heydərqızı- “Zəfər himni”

İfa edir:

BƏYİMXANIM VƏLİYEVA

Vasif Allahverdiyev–söz. Maya Heydərqızı- “O yollar”

İfa edir:

KAMİLƏ NƏBİYEVA

Vasif Allahverdiyev–söz. Maya Heydərqızı- “Gözləyəcəyəm səni”

İfa edir:

SƏBİNƏ ƏRƏBLİ

Ceyhun Allahverdiyev –söz. Maya Heydərqızı- “Əbədi sevgi”

İfa edir:

SAMİR CƏFƏROV

Ceyhun Allahverdiyev –söz. Maya Heydərqızı- “Xatırla məni”

İfa edir:

SƏBİNƏ ƏRƏBLİ

Ceyhun Allahverdiyev –söz. Maya Heydərqızı- “Yurdumuza bahar gəlir”

İfa edir:

MİRƏLƏM MİRƏLƏMOV

Vasif Allahverdiyev–söz. Maya Heydərqızı- “Sənsizlik elegiyası”

Heydər Əliyeva həsr olunur )

İfa edir:

FİDAN HACIYEVA

Vasif Allahverdiyev–“Türkü”

Solo zərb alətində ifa edir

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti

KAMRAN KƏRİMOV

Vasif Allahverdiyev–söz. Cavid- “Qəmli hekaya”

İfa edir:

FİDAN HACIYEVA

Royalda müşayiət edir –NƏRGİZ ƏLİYEVA

Ceyhun Allahverdiyev –söz. Maya Heydərqızı- “Ana torpaq”

İfa edir:

MİRƏLƏM MİRƏLƏMOV

KAMİLƏ NƏBİYEVA

Ceyhun Allahverdiyev –söz. Maya Heydərqızı- “Sevəcəm”

İfa edir:

KAMİLƏ NƏBİYEVA

Vasif Allahverdiyev–söz. Telman Biləsuvarlı - “Bəlkə görüşdük ”

İfa edir:

SƏBİNƏ ƏRƏBLİ

Vasif Allahverdiyev–“Hara gedirsən ”

İfa edir:

KAMİLƏ NƏBİYEVA

Ceyhun Allahverdiyev –söz. Maya Heydərqızı- “Dəniz və səma”

İfa edir:

AYNUR İSGƏNDƏRLİ

Ceyhun Allahverdiyev –söz. Maya Heydərqızı- “Necə unudum”

İfa edir:

SƏBİNƏ ƏRƏBLİ

Vasif Allahverdiyev–söz. Maya Heydərqızı- “Azərbaycanım”

İfa edirlər:

Konsertin bütün iştirakçıları

Solist:

MİRƏLƏM MİRƏLƏMOV

Solo zurnada ifa edir ŞİRZAD FƏTƏLİYEV

Zərb alətində ifa edir KAMRAN KƏRİMOV


R.Behbudov adına 2 saylı Onbirillik musiqi məktəbi

Fevral 10, 2017
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev 

Dahi Azərbaycan bəstəkarı QARA QARAYEVİN xatirəsinə həsr olunan konsert

Fevral 7, 2017
07:00 PMQ.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor

Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti

TEYMUR GÖYÇAYEV

1.Qara Qarayev-Fərəc Qarayev - Sonatina – (3 hissədə)

2. Qara Qarayev - 2 noktürn. Sözləri - Lenqstok Hyuz (orkestr ilə ilk ifa) (orkestr üçün işləyəni Vaxtanq İmanov)

1."Yorulmuş blüz"

2. "Mulat"

Solist

Beynəlxalq müsabiqələr laureatı

Mahir Tağızadə

3. Elnarə Dadaşova – “Rəqs” fortepiano və simli orkestr üçün

Solist:

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti

Samirə Aşumova

4.a).Maks Brux - Adajio

b).Oqtay Zülfüqarov – “Muğam” və “Rəqs” (orkestr üçün işləyəni Vaxtanq İmanov)

Solist

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti

Aleksey Miltıx

 

1. Qara Qarayev -2 rəqs

2. Paul Hindemit –Mövzu və 4 variasiya fortepiano və simli orkestr ücün

Solist

Prezident təqəüdçüsü

Aqşin İsmayılov

3. Qara Qarayev – “Don Kixot” simfonik qravürlərindən "Pavana " və "Səyəhət"

Dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin xatirəsinə həsr olunan konsert

Fevral 6, 2017
07:00 PMQ.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev 

VALERİ XLEBNİKOV

Fevral 3, 2017
07:00 PM

 

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor:

Rusiya Federasiyası və Çeçenistan Respublikasının Xalq artisti, professor

Dağıstan Respublikasının Milli Simfonik Orkestrinin baş dirijoru

VALERİ XLEBNİKOV

1.​ İohannes Brams – 4 saylı Simfoniya

2.Atsamaz Makoyev – “Mənim vətənim - Beslan” Simfoniyası (3 hissədə) (Bakıda ilk ifa) (Əsər 2004-cü ildə Beslan şəhərində baş vermiş faciəyə həsr olunub )

Solistlər:

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti

FƏRİDƏ MƏMMƏDOVA

Şimali Osetiya-Alaniya Respublikasının Əməkdar artisti

SVETLANA QABUYEVA

3. Qara Qarayev – “Yeddi gözəl” baletindən “Gözəllər gözəlinin rəqsi” və “Vals

ZAKİR BAĞIROV-100

Dekabr 23, 2016
07:00 PM

Tanınmış Azərbaycan bəstəkarı, Əməkdar İncəsənət Xadimi, professor ZAKİR BAĞIROVUN anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsiÜ. HACIBƏYLİ  ADINA AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Dirijor

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi

ELŞAD BAĞIROV
“Qaynana” operettasından Ayazın ariyası

Könlüm sənindir”

Solist:

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti
RAMİL QASIMOVTar və orkestr üçün Konsert (3 hissədə)

Solist:

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti

SAHİB PAŞAZADƏFortepiano və orkestr üçün Konsert (3 hissədə) (ilk ifa)

Solist:

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti

MURAD ADIGÖZƏL-ZADƏ

Aygün Bəylər

Dekabr 11, 2016
07:00 PM

“Sən elə bir zirvəsən” adlı Aygün Bəylərin solo konserti

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev


Zamanla üz-üzə-IV Beynəlxalq layihə çərçivəsində konsert

Dekabr 9, 2016
07:00 PM

Zamanla üz-üzə-IV Beynəlxalq layihə çərçivəsində konsert

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Roland Freisitzer (Avstriya)

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər – Gülbacı İmanova

Solist: - Yuliya Purgina (alt) (Avstriya)

“Muğam musiqisi axşamı”

Dekabr 8, 2016
07:00 PM

“Gənclərə dəstək” adlı layihə çərçivəsində“Muğam musiqisi axşamı”

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri (kiçik heyət)

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev

Solistlər – Televiziya Muğam Müsabiqəsinin III yer qalibləri Ramiq Bayramov, Nigar Şabanova
Zamanla üz-üzə-IV Beynəlxalq müasir musiqi layihəsi çərçivəsində konsert

Dekabr 2, 2016
07:00 PMÜ.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Vladimir Runçak (Ukrayna)

Solist: - Ülviyyə Hacıbəyova (piano)

Programda:

Ə.Əlizadə - Serenata dolore

V.Silvestrov - Piano və orkestr üçün Postludio (III hissədə)

Giya Kançeli - IV sayli Simfoniya

“Gənclərə dəstək” adlı layihə çərçivəsində konsert

Noyabr 30, 2016
07:00 PM

Skripka Musiqisi Axşamı

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

Solistlər – Zəhra Quliyevanın şagirdləridir

Q.QARAYEV adına AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KAMERA ORKESTRİ

Noyabr 30, 2016
07:00 PM


Bədii rəhbər və baş dirijor Xalq artisti - TEYMUR GÖYÇAYEV

Emmanuil Vitorqanın yaradıcılıq gecəsi

Noyabr 29, 2016
07:00 PM

EMMANUİL və İRİNA VİTORQAN "HƏR ŞEYƏ GÖRƏ MİNNƏTDARAM "

Noyabr 29, 2016
07:00 PM

Rusiyanın Xalq artisti Emmanuil Vitorqanın yaradıcılına həsr olunmuş konsert

“Muğamat var olan yerdə”

Noyabr 28, 2016
07:00 PM

Azərbaycan Televiziyası, Mədəniyyət kanalı  və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının ilə  birgə tədbiri

 

Ramiz Mustafayev - 90

Noyabr 25, 2016
07:00 PM

Tanınmış bəstəkar, Xalq artisti Ramiz Mustafayevin 90 illiyinə həsr olunmuş konsert

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Yalçın Adıgözəlov

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər – Gülbacı İmanova

Ramiz Mustafayev - 90

Noyabr 24, 2016
07:00 PM

Tanınmış bəstəkar, Xalq artisti Ramiz Mustafayevin 90 illiyinə həsr olunmuş konsert

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev

Bela Bartok - 135

Noyabr 19, 2016
07:00 PM

Macarıstan Səfirliyinin tədbiri

Bəstəkar Bela Bartokun 135 illiyinə həsr olunan konsert

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

“Gənclərə dəstək” adlı layihə çərçivəsində konsert

Noyabr 17, 2016
07:00 PM

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

Solist – Aytən İbrahimova (piano)

Aşıq Hüseyin Saraclının - 100

Noyabr 16, 2016
07:00 PM

Aşıq Hüseyin Saraclının 100 illiyinə həsr olunan yubiley gecəsi

HƏSƏN AĞA ADIGÖZƏLZADƏ - 70

Noyabr 11, 2016
07:00 PM

Tanınmış bəstəkar, Əməkdar İncəsənət Xadimi

Həsənağa Adıgözəlzadənin 70 illiyinə həsr olunmuş konsert

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Fəxrəddin Kərimov

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər – Gülbacı İmanova

“Gənclərə dəstək” adlı layihə çərçivəsində konsert

Noyabr 8, 2016
07:00 PM

Klarnet Musiqisi Axşamı

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

Solistlər – Emil Bağırov, Anar Məmmədov

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Oktyabr 29, 2016
07:00 PM

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

“Questa musica” ansamblı (Rusiya)

Bakı Beynəlxalq Caz Festival

Oktyabr 28, 2016
07:00 PM

Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı çərçivəsində

Sebastiyan Studnitski & String konserti (Almaniya, Azərbaycan)

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Oktyabr 26, 2016
07:00 PM

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Oktyabr 20, 2016
07:00 PM

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Oktyabr 14, 2016
07:00 PM

Dirijor – Xalq artisti  Yalçın Adıgözəlov


Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Oktyabr 12, 2016
07:00 PMBədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin “Çiçəklən, ana yurdum” adlı konserti

Oktyabr 8, 2016
07:00 PM

Azərbaycan Respublikasının müstəqillik qazanmasının 25 illiyinə həsr olunan

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin “Çiçəklən, ana yurdum” adlı konserti

Oqtay Rəcəbov - 75

Oktyabr 7, 2016
07:00 PM

Tanınmış bəstəkar, Əməkdar müəllim, professor Oqtay Rəcəbovun  75  illiyinə həsr olunmuş konsert

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri


Dirijor –Xalq artisti   FƏXRƏDDİN  KƏRİMOV


Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər – Xalq artisti   GÜLBACI İMANOVA

Süleyman Rüstəm-110

Oktyabr 5, 2016
07:00 PM

Azərbaycanlı şair, dramaturq, tərcüməçi, ictimai xadim Süleyman Rüstəmin 110 illiyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri (kiçik heyət)

Bədii rəhbər və baş dirijor- Ağaverdi Paşayev

QABİL İMAMVERDİYEV-90

Sentyabr 29, 2016
07:00 PM

Xalq şairi Qabil İmamverdiyevin 90 illiyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi

QABİL İMAMVERDİYEV - 90

Sentyabr 29, 2016
07:00 PM

Xalq şairi ,Dövlət mükafatı laureatı,Şöhrət və İstiqlal ordenli

QABİLİN  90- illik yubileyinə həsr olunmuş  gecə

Beynəlxalq Musiqi Festivalının bağlanışı

Sentyabr 27, 2016
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor - Fəxrəddin Kərimov

V.Saraçişvili adına Tbilisi Dövlət Konservatoriyasının Gənclər Xoru

Bədii rəhbər -  Liana Çonişvili

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının kiçik heyəti

Kapellanın bədii rəhbəri - Gülbacı İmanova

Solistlər:

Ümidə Abbasova (violin)

Fəridə Məmmədova (soprano)

Səbinə Əsədova ( mezzo-soprano)

Fərid Əliyev (tenor)

Anton Ferştandt (bariton)

Proqram:

D.Şostakoviç “Hamlet” süitasından fraqmetlər (ilk ifa)

D.Şostakoviç Violin və orkestr üçün - 1 saylı Konsert

C.Rossini “Stabat Mater” (ilk ifa)

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində konsert

Sentyabr 26, 2016
07:00 PM

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev 

Solistlər

Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin şagirdləri

Proqramda Azərbaycan və Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsərləri

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində konsert

Sentyabr 25, 2016
07:00 PM

“Orfeon” kamera xoru (Türkiyə)

Bədii rəhbər – Elnarə Kərimova

Proqramda Azərbaycan, Türk və Avropa bəstəkarlarının əsərləri səslənəcək

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində konsert

Sentyabr 24, 2016
07:00 PM

Millətlər Filarmoniyası” Orkestri (Almaniya)

Dirijor

Yustuz Frantz

Proqram:

Q.Qarayev “İldırımlı yollarla” baletindən Gitaralı qızların rəqsi

L. Bethoven 3 saylı fortepiano konserti c-moll, op. 37

L.Bethoven 7 saylı simfoniya A-dur, op. 92

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində konsert

Sentyabr 23, 2016
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Yalçın Adıgözəlov

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər – Gülbacı İmanova

Solistlər – Hagai Shaham (violin, İsrail)

Nina Makarova (mezzo-soprano)

Proqram:

A.Qəmbərli “Pastoral” (ilk ifa)

Y.Sibelius Skripka və orkestr üçün Konsert, d-moll, op.47

S.Prokofyev “Aleksandr Nevskiy” kantatası

(Bəstəkarın 125 illiyinə həsr olunur)

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində konsert

Sentyabr 22, 2016
07:00 PM

“Musiqi çələngi”
Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Niyazi adına simfonik orkestri və C.Cahangirov adına xoru

Dirijor – Ramin Qasımov

Solistlər - Afaq Abbasova

 Anar Şuşalı

 Aytac Şıxəlizadə

Gülnaz İsmayılova

İnarə Babayeva

Azər Zeynalov

Samir Cəfərov

Zemfira İsmayılova

Çinarə Şirin

Alim Qasımov

Fərqanə Qasımova

Proqramda: Ü.Hacıbəylinin, Q.Qarayevin, F.Əmirovun, C.Cahangirovun, F.Bədəlbəylinin, Niyazinin əsərləri

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində konsert

Sentyabr 21, 2016
07:00 PM

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

Solist – Elnur Hüseynov (vokal)

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində

Sentyabr 20, 2016
07:00 PM

Varşava Simfonik Orkestri (Polşa)

Dirijor – Robert Trevino (ABŞ)

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində konsert

Sentyabr 19, 2016
07:00 PM

F.Əmirov adına Əməkdar Kollektiv Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının 80 illiyinə həsr olunan tədbir

 

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı

Sentyabr 18, 2016
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər – Gülbacı İmanova

Solist - Peter Laul (Rusiya) piano

Proqram:

Ü.Hacıbəyli “Koroğlu” operasına uvertüra

A.Əlizadə “Azərilər” kantatası

S.Hacıbəyov Böyük simfonik orkestr üçün Konsert

İ.Brams Fortepiano və orkestr üçün 1 saylı konsert

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

İyul 15, 2016
07:00 PM

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

Solistlər :

Kəmalə Neymanova (piano)

Aslan Aslanov (piano)

Ü. HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

İyul 8, 2016
07:00 PM

 

Bədii rəhbər və baş dirijor  

Xalq artisti  RAUF ABDULLAYEV

Konsertin solistləri Simfonik orkestrin artistləridir

 

Proqramda:

1. Q.Qarayev – 3 Prelüd
Solistlər: Samir Əsədov və Səbuhi Axundov
2. M.Skorik – Melodiya
Solist:  Fuad Nəsibov
3. H.Qlier – Arfa və orkestr üçün konsert – Es-dur (1-ci hissə)
Solist : Şəhla Əlizadə
4. Berio – “Balet səhnələri”
Solist: İsmayılova Failə (skripka)
5. K.Sen-Sans – Konsert pyesi
Solist: Kamran Quliyev (valtorna)
6. K.M.Veber – 1 saylı Konsert (2,3-cü hissələr)
Solist : Zaman Həsənov
7. S.Raxmaninov - Vokaliz
Solist :Əyyub Əliyev (violonçel)

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

İyul 1, 2016
07:00 PM

Dirijor – Fuad İbrahimov

Solistlər Günel Kazımova (piano)

Murad İbrahimov (cello)

Proqram:

K.Əkbərov – Böyük simfonik orkestr üçün “Sevgi dastanı”

R.Quliyev – Violonçel və orkestr üçün Konsert op.5

F. Liszt  - Fortepiano və orkestr üçün Konsert №1 Es-dur


TÜRKSOY-un Konserti

İyun 25, 2016
07:00 PM

Beynəlxalq   Xalq Çalğı  Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev (Azərbaycan)

Dirijor- Marat Jalbirov (Qazaxıstan)

Klassik musiqi axshamı

İyun 24, 2016
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

Solistlər – Səidə Tağızadə (piano)

Aleksandr Qindin (piano)( Rusiya)

Programda:

V.A.Motsart - Fortepiano və orkestr üçün Konsert  F-dur            

F.Mendelson- İki Fortepiano və orkestr üçün Konsert  As-dur

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

İyun 22, 2016
07:00 PM

Bədii rəhbər və baş dirijor – Gülbacı İmanova

11 saylı 11 illik Musiqi məktəbinin hesabat konserti

İyun 7, 2016
05:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

İyun 3, 2016
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Elşad Bağırov

Solist – Yeganə Axundova (piano)

M.de Falya - “İspan bağlarında gecələr”

E.Qriq - “Simfonik rəqslər”

E.Qriq - “Norveç rəqsləri”

Vəli Axundov - 100

İyun 2, 2016
07:00 PM

Akademik Vəli Axundovun 100 illiyinə həsr olunan konsert


Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri


Dirijor – Elşad Bağırov


Programda: 


 

T.Quliyev  - Vals                                                                                   

Niyazi “Arzu” - Əməkdar artist Afaq Abbasova

Xalq mahnısı “Evləri xana-xana” - Xalq artisti Samir Cəfərov

X.Mirzəzadə “Gəzinti” 

F.Əmirov “Azərbaycan elləri”- Aytac Şıxəlizadə

C.Cahangirov “Alagöz” - Əməkdar artist Ramil Qasımov

T.Quliyev “Sənə də qalmaz” - Xalq artisti Azər Zeynalov

Q.Qarayev “Yeddi gözəl”  baletindən adajio və vals

Uşaq-Gənclər Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin konserti

May 31, 2016
05:00 PM

Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının

Uşaq-Gənclər Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev

L. və M. Rostropoviçlər adına 21 saylı 11 illik Musiqi Məktəbinin konserti

May 27, 2016
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

28 May Respublika gününə həsr olunan konsert

May 21, 2016
07:00 PM

Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor-  FUAD İBRAHİMOV

Fortepiano Musiqisi Axşamı

May 19, 2016
07:00 PM

Solist – Olqa Domnina (Rusiya)

Programda:

Qara Qarayev – Vladimir Genin – “Yeddi gözəl” baletindən fortepiano üçün balet süitası (Dünya premyerası)

1.​ Prelüd

2.​ Vəzirin rəqsi

3.​ Rəfiqələrin rəqsi

4.​ Yürüş

5.​ Gözəllər gözəli

6.​ Meydanda

7.​ Ayşənin rəqsi

8.​ Final. Döyüşçülərin rəqsi.

2.​ Dmitri Şostakoviç – Prelüdlər op.34, №2,6,17,24

3.​ Georgi Sviridov- Vladimir Genin - “Zaman, irəli!” simfonik süitasının fortepiano transkripsiyaları. (Azərbaycanda ilk ifa)

1.​ Ural nəğməsi

2.​ Çastuşka

3.​ Marş

4.​ Kiçik fokstrot

5.​ Gecə

6.​ Rumba

Turkiyəli pianoçuların iştirakı ilə klassik musiqisi axşamı

May 18, 2016
07:00 PM

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Dirijor 

Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov

Solistlər - Kamerhan Turan (piano) Türkiyə  

Rauf Paşaoğlu (piano) Türkiyə

Programda:

F. Liszt : Réminiscences de Don Juan (S. 418)

W.A. Mozart : Konzert für zwei Klaviere und Orchester Es-dur KV 365 (316aa)

Allegro

Andante

Rondo: Allegro

Samuel Barber : Adagio for Strings , op. 11

Benjamin Britten : Variations on a Theme of Frank Bridge , op. 10


ABŞ-nın mədəniyyət günləri

May 13, 2016
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

Solist – Murad Adıgözəl-zadə (piano)

Programda:1.​ Samuel Barber – Simlilər üçün Adajio

2.​ Corc Gerşvin – “Blüz stilində Rapsodiya”3.​ Corc Gerşvin – “Porqi və Bess” operasından simfonik şəkillər

4.​ Leonard Bernstayn – “SLAVA” (M.Rostropoviça həsr olunur)

A.Zeynallı adına Musiqi Kollecinin konserti

May 6, 2016
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

T.Quliyev adına 12 saylı Musiqi məktəbinin konserti

May 4, 2016
07:00 PMQ.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkesti

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

Rauf Hacıyev adına 15 saylı uşaq musiqi məktəbinin konserti

May 3, 2016
07:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

Adilə Hüseyn-zadə - 100

Aprel 30, 2016
07:00 PM

Bəstəkar, Əməkdar İncəsənət Xadimi Adilə Hüseyn-zadənin 100 illiyinə həsr olunan tədbir

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ ORKESTRİ

Aprel 25, 2016
07:00 PM

Bədii rəhbər və baş dirijor

Xalq artisti   AĞAVERDİ  PAŞAYEV

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Aprel 16, 2016
07:00 PM

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor –Teymur Göyçayev

Solistlər

Dövlət İncəsənət Universitetinin tələbələri

İohan Sebastyan Bax – 142 saylı Kantatadan (4 hissə)

Corc Gerşvin- "Üç prelüd"

Leyla Aslanova

Şarl de Lüks – “İspan Karnavalı” konsert kapriççio
Beynəlxaql müsabiqələr laureatı

Leyla Fərəcova

Ferents List – Mixail Petuxov - “İspan rapsodiyası” (Bakıda ilk ifa)

Beynəlxaql müsabiqələr laureatı

Səbinə Mehdiyeva

 İohan Sebastyan Bax – 2 Fortepiano və orkestr üçün konsert - do-minor

Rəşad Kazımov


Leyla Əliyeva

Q.QARAYEV adına AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KAMERA ORKESTRİ

Aprel 7, 2016
07:00 PM

Dirijor


Xalq artisti   FƏXRƏDDİN  KƏRİMOV


Solistlər

Murad İbrahimov (cello)

Nəcəf Vəliyev (truba)

Proqram

Y.Sibelius-“Andante festivo” op.117a

Y.Neruda – Truba, klavesin və simlilər üçün Konsert Es-dur

M.Brux – “Mələyin səsi” op.47

F.Əmirov – “Poema-monoloq”

P.Xindemit – 5 Pyes op.44, IV (ilk ifa)

A.Dvorjak – “Serenada” E-dur, op.22

SERGEY PROKOFYEV - 125

Aprel 1, 2016
07:00 PM

Dahi rus bəstəkarı Sergey Prokofyevin 125 illiyinə həsr olunan konsert

Ü. HACIBƏYLİ  ADINA AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Bədii rəhbər və baş dirijor

Xalq artisti  RAUF ABDULLAYEV

Solistlər

Yakov Katsnelson -piano (Rusiya),

Cəmilə Qarayusifli -violin

Proqram

S.Prokofyev:

“Klassik” Simfoniya №1 D-dur, op.25

Skripka  və orkestr üçün Konsert №2 g-moll, op.63

Fortepiano və orkestr üçün Konsert №2 g-moll, op.16

“Romeo və Cülyetta” baletindən Fraqmentlər

QANUN MUSİQİSİ AXŞAMI

Mart 30, 2016
07:00 PM

Q.QARAYEV  adına AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  KAMERA ORKESTRİ

Bədii rəhbər və baş dirijor

Xalq artisti TEYMUR GÖYÇAYEV
Solistlər

İNCİ” qanun ifaçıları qrupu

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti

Təranə Əliyeva

Beynəlxalq və Respublika müsabiqələr laureatları

Natavan Həsənova Həsənova Aygül

Əliyeva Samirə Həsənova Sədaqət

Günel Shahin Nigar Məmmədova

Nuray Babayeva Zinyət Rəhimli

Qəmərtac Maqsudova Samidə Məmmədova

Həmidə Kərimova Gülgün Əbilova

Zərifə İlyasova Qurbanlı Sumayə


Proqramda Azərbaycan və qərbi-avropa bəstəkarlarının əsərləri səslənəcək

Ü. HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Mart 18, 2016
07:00 PM

Bədii rəhbər və baş dirijor  

Xalq artisti  RAUF ABDULLAYEV

Solist – Mixail Lidski (piano) Rusiya

Q.QARAYEV adına AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KAMERA ORKESTRİ

Mart 16, 2016
07:00 PM

Bədii rəhbər və baş dirijor

Xalq artisti TEYMUR GÖYÇAYEV

Solistlər 

Nərgiz Kənqərli(piano)

Elvin Nəcəfov(viola)

Ü. HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Mart 11, 2016
07:00 PM

M.Ravel - “Alborada del qrasiozo”

K.A.Debüssi - “Dəniz”

F.Y.Haydın  Fortepiano və orkestr üçün Konsert Re-major 

Dirijor- Əməkdar İnçəsənət Xadimi

ELŞAD BAĞIROV

Solist-Xalq artisti

MURAD ADIGÖZƏL-ZADƏ

Tanınmış bəstəkar Musa Mirzəyevin xatirəsinə həsr olunan konsert

Mart 10, 2016
07:00 PM

Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri


Bədii rəhbər və baş dirijor  


Teymur Göyçayev 


 

Zamanla üz-üzə-IV Beynəlxalq layihə

Mart 4, 2016
05:00 PM

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor – Fuad İbrahimov 

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə” həsr olunan konsert

Mart 2, 2016
05:00 PM
Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının


Uşaq-Gənclər Xalq Çalğı Alətləri Orkestri


Bədii rəhbər və baş dirijor 


Ağaverdi Paşayev 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası