Архив Мероприятий

Концерт посвященный Международному Женскому Дню 8 Марта

Март 3, 2018

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

Художественный руководитель и главный дирижер

Народная  артистка  Азербайджана

ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

Совместный проект Азербайджанской Государственной Академической Филармонии  и  канала «Культура»

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Февраль 23, 2018

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

Солист 
Саида Таги-заде

«Голос Молодежи»

Февраль 14, 2018

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Дирижер 

Народный артист  Азербайджана  - ФАХРАДДИН  КЕРИМОВ

 Совместный проект Азербайджанской Государственной Академической Филармонии  и  канала «Культура»

ГАРА ГАРАЕВ -100

Февраль 5, 2018

Азербайджанский Государственный Симфонический Оркестр им. У.Гаджибейли

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев

Дирижер -Заслуженный деятель искусств  Эльшад Багиров
Солист - Элвин Ходжа-Ганиев (скрипка)

Концерт, посвященный «Дню молодежи»

Февраль 2, 2018

В рамках проекта "ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ"

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР   им.К.КАРАЕВА

Художественный руководитель и главный дирижер

 Народный артист    ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

 

Концерт посвященный Дню Молодежи

Февраль 1, 2018

Заслуженный коллектив им.Ф.Амирова Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Художественный руководитель и главный дирижер

 Народный артист  АГАВЕРДИ ПАШАЕВ

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Январь 26, 2018

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист-  РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

Солист - Джамиль Седизаде (ф-но)

Концерт посвященный памяти жертв трагедии «20 января»

Январь 19, 2018

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист -РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

Художественный руководитель и главный дирижер

Народная  артистка  - ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

 

ТАИР АТАКИШИЕВ - 90

Январь 17, 2018

Концерт , посвященый  90-летию со дня рождения Заслуженного  деятеля  искусств Азербайджанской Республики
профессора ТАИРА АТАКИШИЕВА

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист  ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Солисты:

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики - Тохфа Бабаева,

Лейла Керимова, Рена Рагимова, Мина Гейчаева,

Шамс Агазаде, Назрин Асланлы

В программе произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов

 

Творческий вечер заслуженного деятеля искусств , профессора Эльнары Дадашевой

Январь 16, 2018

 

Симфонический оркестр им.Ниязи Азербайджанского телевидения и радио

Художественный руководитель  и главный  дирижер, заслуженный  деятель искусств Назим Гаджиалибеков

Хоровая капелла им. Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио

Художественный руководитель и главный дирижер Шахла Алекперова

В программе:

1)”Sayalı ” baletindən ”Səməni ilə  rəqs”

2) ”Sayalı ” baletindən”Cazibə rəqsi”

3) ”Sayalı ” baletindən ”Rəqiblər rəqsi”

4)”Sana düşüb meylim”sözl.Əhməd Cavadın

Solist:

Əməkdar Artist - Gülnaz İsmayılova

5)”Bahar şərgisi”söz.Səməd Vurğunun

Solist:

Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Fəhri Kazım Nicat

6) Milli nəfəsli alətlər – (balaban,zurna,ney,tütək) və orkestr üçün ”Diptix”: ”Lay-lay” və “Şənlik”

Solistlər:

Əməkdar Artist İlham Nəcəfov

Prezident təqaüdçüsü, Beynəlxalq Müsabiqələr laureatı

Nicat Məsimov

Orxan Soltanov

7) ”Vüqarlı dağların sevirəm, Vətən” söz.Hüseyn Sözlünün

Solist:

Əməkdar Artist - Gülnaz ismayılova

8)”Mənim tanrım”söz.Hüseyn Cavidin,

Solist:

5-ci televiziya Muğam müsabiqəsinin qalibi(1-ci yer) Nisbət Sədrayeva,müş.edir XÇA.Ansamblı

9) ”Səni ürək bilmişəm” söz. Bəhtiyar Vahabzadənin

Solist:

2015-ci ilin televiziya Muğam müsabiqəsinin laureatı Sədəf Budaqova ,

müş.edir XÇA Ansamblı

10)”Anama”-söz. Elnarə Dadaşovanın

Solistlər:

35 saylı musiqi məktəbinin şagirdləri, “Bənövşə” xorunun solistləri

Cavidan Babazadə, Əli Salmanlı

müş. edir Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Niyazi adına Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Nazim Hacıəlibəyov

11) ”Döyüş cəngisi”-söz.Bəşirin,

Solist:

Fəhri Kazım Nicat

12) ”Lay-lay” soprano və royal üçün, sözl. Əhməd Cəmilin.

Solist:

amerikalı vokalçı Aleksandriya Sultan Fon Brüsseldorf

müşayiət edir müəllif.

13)  Fortepiano  və orkestr üçün ”Prelüd”

Solist:

Benəlxalq müsabiqələr laureatı- Firuzə Nəcəfli

14) Fortepiano və orkestr üçün ”Rəqs”

Solist:

Firuzə Nəcəfli

15)”Alqış qeyrətinizə”söz.Şahinin

İfa edirlər:

Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun C.Cahangirov adına kapella

Bədii rəhbər və baş dirijor:

Şəhla Ələkbərova

müşayiət edirlər-sazda-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Milli konservatoriyanın dosenti  Mübariz Əliyev,

tarda Respublika müsabigələr laureatı Səhavət Məmmədov

Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Niyazi adına simfonik orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor:

Nazim Hacıəlibəyov

  Совместный проект Азербайджанской Государственной Академической Филармонии  и  канала «Культура»


 
ВЕЧЕР ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Январь 15, 2018

В рамках проекта "Поддержка Молодежи"

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им.УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Январь 12, 2018

 

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

Дирижер   - МУСТАФА МЕХМАНДАРОВ 

 

В  программе:

Л.ван Бетховен - Симфония № 4

Ф.Амиров -«Азербайджанские гравюры»

Г.Гараев - "Албанская рапсодия"

НИЯЗИ -сюита из балета "Читра"

 

Концерт посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира

Декабрь 28, 2017

Заслуженный коллектив им.Ф.Амирова Азербайджанский Государственный Ансамбль Песни и Танца

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ  ИНСТРУМЕНТОВ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист  - АГАВЕРДИ ПАШАЕВ

 

 

Концерт в рамках проекта "Поддержка молодежи"

Декабрь 27, 2017Концерт посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира  - «Звезды будущего»
ФАРХАД БАДАЛБЕЙЛИ - 70

Декабрь 25, 2017

Юбилейный вечер посвященный 70-летию Народного артиста СССР и Азербайджанской Республики 

профессору ФАРХАДУ БАДАЛБЕЙЛИ

 

Азербайджанский Государственный Симфонический Оркестр им. У.Гаджибейли

Дирижеры:

Народный артист Азербайджанской Республики

Ялчин Адигезалов

Заслуженный артист Азербайджанской Республики

Фуад Ибрагимов

Солисты:

Народные артисты Азербайджанской Республики

Мурад Адыгезалзаде

Егана Ахундова

Мурад Гусейнов

 

ПРОГРАММА:

С. Гершвин - Концерт для фортепиано с оркестром

Ф.Пуленк - Концерт для двух фортепиано с  оркестром

С. Рахманинов - Сюита для двух фортепиано с  оркестром

Юбилейный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения композитора, профессора Наримана Мамедова

Декабрь 19, 2017

Заслуженный коллектив азербайджанского телевидения и радио оркестр им.Саида Рустамова

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра

Заслуженный артист Республики - Фаик Садыгов

Инструментальный ансамбль  Азербайджанского телевидения и радио им. Гюлары Алиевой -“ Дан Улдузу” 

Заслуженный артист Азербайджанской Республики  - Тариэль Аббасов

1. ”Üzmə məni”      

Музыка -Нариман Мамедов

Солист - Сабина Арабли

Слова -Ислам Сафарли  

2. «Сердце»

Муз. - Нариман Мамедов

Слова - Бахтияр Вахабзаде

Солист- Сархан Буниядзаде

Инструментальный ансамбль  Азербайджанского телевидения и радио им. Гюлары Алиевой -“ Дан Улдузу” 

Заслуженный артист Азербайджанской Республики  - Тариэль Аббасов

3. ”Çıx bəxtimin yollarına”

Муз.-Нариман Мамедов

Слова -Рамик Мухтар

Солист -Агил Рзаев

 

4.”Göyün yer ulduzları”         

Муз.- Нариман Мамедов

Слова-Рамик Мухтар

Солист- Ровшан Азиз

5. Ulduzun olaydım”   

Муз.-Нариман Мамедов

Слова - Рамик Мухтар

Солист - Заслуженная артистка  - Тарана Велизаде

6. ”Bu torpağın ,bu diyarın”    

Муз.-Нариман Мамедов

Солист - Кямиля Набиева

7. «Я с тобой»

Муз.-Нариман Мамедов

Слова - Искендер Эйтибар  

Солист - Заслуженная артистка- Гюлистан Алиева

8. «Когда ты рядом со мной»

Муз.-Нариман Мамедов

Солист  - Народная  артистка  - Гюльяз Мамедова

9. Муз.-Нариман Мамедов

Слова-Рамик Мухтар

Солист- Турал Агасиев

 Нармина Нагиева(ф-но)

 

10. .”Bağışla”      

Муз.-Нариман Мамедов

Слова -Рамик Мухтар

Солист -  Народная  артистка  - Гюльянаг Мамедова

11. ”Yar inciyər”  

Муз.-Нариман Мамедов

Слова- Искендер  Джоскун

Солист -Ровшан Азиз и Народная  артистка - Гульянаг Мамедова

Джалал Аббасов -60

Декабрь 15, 2017

Юбилейный вечер, посвященный 60-летию заслуженного деятеля искусств, композитора Джалала Аббасова


 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ


Народный артист  -   ФАХРЕДДИН  КЕРИМОВ

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

Художественный руководитель и главный дирижер

Народная  артистка - ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

В программе:


“Bahar mərasimi” kantatası


Lacrimosa


1 saylı simfoniya


4 saylı simfoniya “If I could see you again...”


“Where are you, Ulysses?”

ГИДОН КРЕМЕР - 70

Декабрь 14, 2017

 

Творческий вечер


Программа:

1.И.Бах - Чакона 

2.М.Вайнберг - 24 Прелюдии  ГИДОН КРЕМЕР /Антанас Суткус  «В поисках потерянного времени» для скрипки и фотографий 

3. Короткометражный фильм - «Фотографии с Востока» (авторы - Гидон Кремер / Сандро Канчели )

САРДАР ФАРАДЖЕВ -60

Декабрь 9, 2017

Вечер, посвященный 60-летию заслуженного деятеля искусств, известного композитора Сардара Фараджева

Азербайджанский Государственный Симфонический Оркестр им. У.Гаджибейли

Дирижер - Народный артист Фахраддин Керимов

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА


Художественный руководитель и главный дирижер


Народная  артистка  Азербайджана ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА


В программе:
1. «Короглу» - симфоническая фреска
2. Шах Хатаи - Симфония-Дастан
3. «Джавад хан»  сюита из балета
4. Гарабахнамя  для тара и Большого симфонического оркестра
5. «Истанбул богаз ичи» - для голоса и  Большого симфонического оркестра
6. Сентиментальный вальс  - для скрипки и Большого  симфонического оркестра
7. "Турецкие празднества"
8. «Бесконечный караван» фрагменты из оратории

Солисты:

Народный артист  - Рамиз Гулиев  /тар/    
Заслуженная артистка  - Фарида Мамедова / вокал /
Лауреат международных конкурсов - Заррин Алиева /скрипка/

 

КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

Декабрь 6, 2017

Азербайджанский Государственный Камерный Оркестр им. Г. Гараева

Художественный руководитель и главный дирижер - Теймур Гейчаев

Солист - Ровшан Амрахов (скрипка)

 

Творческий вечер Народной артистки Шафиги Эйвазовой

Ноябрь 22, 2017

Совместное мероприятие, канала Культуры и Азербайджанской Государственной Филармонии

Заслуженный коллектив  Азербайджанского телевидения и радио

Оркестр народных инструментов  им.Сеида Рустамова

Художественный руководитель и дирижер — Фаиг Садыхов

Азербайджанский Государственный Камерный Оркестр им. Г. Гараева

Ноябрь 21, 2017

Художественный руководитель и главный дирижер - Теймур Гейчаев
Солист - Ильхам Наджафов (балабан)

РАУФ  АБДУЛЛАЕВ - 80

Ноябрь 20, 2017

Юбилейный вечер, посвященный 80-летию народного артиста Азербайджана, дирижера Рауфа Абдуллаева

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист  РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

Ноябрь 17, 2017

 Художественный руководитель и главный дирижер

  Народная  артистка  -ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Ноябрь 11, 2017

Дирижер -  Народный артист Азербайджанской Республики

ЯЛЧИН АДЫГЕЗАЛОВ

В ПРОГРАММЕ:

 

К. Сен-Санс - Концерт для фортепиано с оркестром № 2 соль минор

А. К. Лядов - 3 Симфонические поэмы:Баба-Яга, Волшебное озеро, Кикимора

П. Чайковский - Вариации  на тему рококо

К. Сен-Санс - «Вакханалия» из оперы «Самсон и Далила»

Юбилейный вечер посвященный балетмейстеру ,народной артистки Джамили Байрамовой

Ноябрь 4, 2017

         

Заслуженный коллектив Азербайджанского телевидения и радио Оркестр народных инструментов им.Сеида Рустамова

Октябрь 30, 2017

 

Художественный руководитель и дирижер — МУСТАФА АШУРОВ

Солисты: АЙШЯН МЕХТИЕВА 

                   САРХАН БУНИЯДЗАДЕ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Октябрь 26, 2017

Художественный руководитель и главный дирижер

 Народный артист    ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Творческий Вечер Композитора Халила Джафарова

Октябрь 25, 2017

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ   ИНСТРУМЕНТОВ

 Художественный руководитель и главный дирижер

 Народный артист  АГАВЕРДИ ПАШАЕВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Октябрь 13, 2017

ДирижерНародный артист  ФАХРЕДДИН  КЕРИМОВ

Солист :

Заслуженный артист Азербайджанской Республики

АЛЕКСЕЙ МИЛТЫХ(виолончель)

В программе: Р.Вагнер – «Siegfried-İdyll»

                                                      «Ride of the Valkyries»

                              П.И.Чайковский– "Вариации на тему Рококо" для виолончеля с оркестром ор.33 (впервые)

                              С.Прокофьев - "Поручик Киже"Симфоническая сюита  ор.60 (впервые) 

                              А.Копланд –“Appalachian Spring” Сюита

ВЕЧЕР МУЗЫКИ БАРОККО

Октябрь 12, 2017

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

 Художественный руководитель и главный дирижер

 Народный артист    ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Солисты: НИГЯР ИБРАГИМОВА (виолин)

                    РЕНА РАГИМОВА (виола)

                    МИРХАЛИД МАММЕДЗАДЕ(флейта)

В программе: И.С.БАХ, А.КОРЕЛЛИ, Т. АЛБИНОНИ

Концерт из произведений композитора Пикя Ахундовой

Октябрь 11, 2017

Эстрадно -Симфонический Оркестр им. Т.Ахмедова Азербайджанского Телевидения и радио 

Дирижер - ФАРХАД ГАРАЮСИФЛИ 

"Жизнь – это музыка"

Октябрь 4, 2017

Концерт посвященный выдающемуся дирижёру и композитору, маэстро Ниязи


Концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова.

Солист - Заслуженная артистка Азербайджана - Гюльназ Исмайлова


На вечере прозвучат классические произведения азербайджанских и зарубежных авторов.

Концерт Камерного Оркестра

Октябрь 3, 2017

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист    ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Солист - ФИДАН АГАЕВА -ЭДЛЕР (ф-но)

Вечер Музыки В.А.МОЦАРТА

Октябрь 3, 2017

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист    ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Солист - ФИДАН АГАЕВА - ЭДЛЕР (ф-но)

Закрытие IX Международного Музыкального Фестиваля им.Узеира Гаджибейли

Сентябрь 26, 2017

Новый Мюнхенский Филармонический Оркестр 

Дирижер

ФУАД ИБРАГИМОВ 

Солист 

МУРАД АДЫГЕЗАЛ-ЗАДЕ (ф-но)

В программе:

С.Рахманинов- Концерт для ф-но с оркестром №2 ор.18

М.И.Глинка - Увертюра к опере "Руслан и Людмилла"

Н.А.Римский-Корсаков - Симфоническая сюита "Шахерезада"

Хоровой концерт в рамках IX Международного Музыкального Фестиваля им.У.Гаджибейли

Сентябрь 25, 2017

 

Азербайджанская Государственная Хоровая Капелла 

Тбилиский Фестивальный Хор

Дирижеры:

Художественный руководитель и главный дирижер

Народная  артистка  Азербайджана ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

Художественный руководитель

Председатель  Хорового общества Грузии

Профессор  Лиана Чонишвили  

Концерт в рамках IX Международного Музыкального Фестиваля им.Узеира Гаджибейли

Сентябрь 22, 2017

Академический Оркестр Башкенда  (Турция)

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР  им.К.КАРАЕВА

Дирижеры:

Ялчин Адыгезалов,Эрту Горкмаз

Солисты: Эзги Эчиллиоглу (Турция,виола)

                    Алексей Милтых(виолончель) 

В программе:

Эрту Горкмаз “Uzak toprakların düşleri”

 Ф.Амиров "Поэма-Монолог"для виолончеля с оркестром

Ф.Амиров Симфония "Низами"

П.Хиндемит  "Траурная музыка" для виолы и струнного оркестра

Д.Шостакович "Камерная симфония"ор.110

Концерт в рамках IX Международного Музыкального Фестиваля им.Узеира Гаджибейли

Сентябрь 19, 2017

Новосибирский Филармонический Камерный Оркестр

Дирижер - Эйюб Гулиев

Солисты -Юлия Рубина  (скрипка) Россия

                    Риад Мамедов (ф-но)

Открытие IX Международного Музыкального Фестиваля им.Узеира Гаджибейли

Сентябрь 18, 2017

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Дирижер

Народный артист   

ФАХРЕДДИН  КЕРИМОВ

Солист: АЛЕКСЕЙ СЕМЕНЕНКО (скрипка)

Творческий вечер композитора ДЖЕЙХУНА АЛЛАХВЕРДИЕВА

Июль 14, 2017

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Дирижер

Народный артист     ФАХРЕДДИН  КЕРИМОВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

Художественный руководитель и главный дирижер

Народная  артистка  Азербайджана ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

Солист:

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики

Гульназ Исмайлова (сопрано)

Вечер музыки С.РАХМАНИНОВА

Июль 7, 2017

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Дирижеры:

Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики

Эльшад Багиров

Заслуженный артист Азербайджанской Республики

Фуад Ибрагимов

Солисты:

Народные  артисты  Азербайджанской Республики

Мурад Адыгезал-заде (фортепиано)


Егяна Ахундова (фортепиано)


Народный артист СССР

Фархад Бадалбейли (фортепиано)


В программе:

Сергей Рахманинов

Сюита №2 для двух фортепиано с оркестром,соч.17 (в переложении А.Варнберга)

Концерт №2  для фортепиано с оркестром,  до минор ,соч.18

Джовдет Гаджиев -100

Июнь 16, 2017

Вечер посвященный 100-летнему юбилею выдающегося Азербайджанского и Советского композитора

Ректора Азербайджанской Государственной консерватории

Народного  артиста Азербайджанской ССР

ДЖОВДЕТА ГАДЖИЕВА

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист    

РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

 

Концерт молодых исполнителей

Июнь 9, 2017

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Художественный руководитель и главный дирижер

 Народный артист  ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Солисты:

Студенты Государственного  Университета Культуры и Искусства

Вечер памяти Народного артиста , дирижера Наримана Азимова

Июнь 5, 2017

Заслуженный коллектив  Азербайджанского телевидения и радио

Оркестр народных инструментов  им.Саида Рустамова

Художественный руководитель и дирижер - Ф. Садыхов

 

ФРАНГИЗ АЛИЗАДЕ -70

Июнь 2, 2017

Юбилей Народной артистки , выдающегося композитора,профессора ФРАНГИЗ АЛИЗАДЕ  

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

 Народный артист  ФАХРЕДДИН  КЕРИМОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

 Художественный руководитель и главный дирижер

 Народная  артистка   ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

 В программе:

1.Концерт для ф-но с  оркестром  (1972)  3 части

Солист:

Лауреат международных конкурсов

Закир Асадов

2. Ария Асли из оперы "İntizar"

Солист:

Заслуженнaя артистка

Сабина Асадова

3.“Nasimi Passion”для  хора, оркестра и солистов-

Солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета

Талех Яхъяев

КОНЦЕРТ посвященный международному Дню защиты детей

Июнь 1, 2017

Азербайджанская Государственная Детская филармония

Детско-юношеский  оркестр народных инструментов

Художественный руководитель и дирижер - Агаверди Пашаев

Ретро -Концерт

Май 25, 2017

Солист
Заслуженная артистка  Азербайджанской Республики


Лала Мамедова


Государственный Симфонический оркестр им.Ниязи Азербайджанского телевидения и радио

Художественный руководитель и главный дирижер 

Заслуженный артист Азербайджанской  Республики

Назим Гаджиалибейли

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

Апрель 25, 2017

“Drezden Ştaatskapella”

Дирижер - Omer Meir Vellber

 Солист -  Kit Armsronq (ф-но)

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

Апрель 24, 2017

Камерный оркестр «Вена-Берлин»

Дирижер - Хонек Рейнер
Солист - Даниэль Мюллер Шотт (виолончель)

Торжественное открытие IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича

Апрель 23, 2017

 

Азербайджанский Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли

Художественный руководитель и дирижер - Рауф Абдуллаев

Солисты -

Мурад Адыгезал-заде (фортепиано)

Аббасова Умида (скрипка)

Азербайджанский Государственный Камерный оркестр им. Гара Гараева

Апрель 17, 2017

 

Художественный руководитель и дирижер - Теймур Гейчаев

Музыкальная школа № 12 им. Тофика Гулиева

Азербайджанский Государственный симфонический оркестр им. Узеира Гаджибели

Апрель 14, 2017

 

Дирижер - Народный артист Азербайджана - Ялчин Адыгезалов

Солист:


 Yoon Chull Hee  -- ф-но  (Корея)В программе:

С.Прокофьев - Концерт для ф-но с оркестром № 3

С.Прокофьев - Симфония №5

 

 

 

 

КОНЦЕРТ посвященный творчеству ФИКРЕТА АМИРОВА

Апрель 12, 2017

 

Концерт, посвященный творчеству выдающегося композитора

Народного артиста Азербайджана ФИКРЕТА АМИРОВА 

Государственный оркестр Народных инструментов им.С.Рустамова

Художественный руководитель и дирижер:

Народный артист  Агаверди Пашаев

Солисты:

Народные  артисты  Азербайджана

           Рамиз Гулиев (тар)

           Самир Джафаров

           Айгюн Байрамова

Заслуженные артисты Азербайджана

           Гульназ Исмайлова

           Алмаз Оруджева

           Лала Мамедова

           Инара Бабаева

          Эйхтирам  Гусейнова 

           Анар Шушалы

           Нигяр Шабанова

 

 

Азербайджанский Государственный Камерный оркестр им. Гара Гараева

Апрель 11, 2017

Художественный руководитель и дирижер -Теймур  Гейчаев

Азербайджанский Государственный симфонический оркестр им. Узеира Гаджибейли

Апрель 7, 2017

Азербайджанский Государственный симфонический оркестр им. Узеира Гаджибейли

Дирижер - Заслуженный деятель искусств  Эльшад Багиров

Солист - Заслуженный артист  - Эйюб Алиев (виолончель)

Концерт музыкальной школы № 20 им.Ш.Алекперовой

Апрель 1, 2017

 

Азербайджанский Государственный Симфонический оркестр им. Узеира Гаджибейли

Дирижер - Фахраддин Керимов

“BAHAR GƏLİR YURDUMA”

Март 17, 2017

Заслуженный коллектив им.Ф.Амирова Азербайджанский Государственный Ансамбль Песни и Танца

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист АГАВЕРДИ ПАШАЕВ

 

Музыкальный руководитель:

Заслуженный артист Азербайджанской Республики

 Этибар Гасымбейли

Солисты:

Заслуженные артисты Азербайджана

Эльнур Сулейманов, Виктория Шахмурадова

Тельман Алиев, Нигяр Шахмурадова

Джалал Керимов, Руслан Гаджиев

Нигяр Шабанова, Нисбет Садраева      

Айнур Искендерли, Мамед Наджафов

Сархан Буниятзаде,  Забита Алиева

Ниджат Джафарзаде, Тюркан  Меликова

Талех Яхъяев, Агиль  Рзаев

                                


 

Камал Абдуллаев-90

Март 16, 2017

Юбилейный концерт, посвященный  90-летию Народного артиста Азербайджана, профессора, дирижера Камала  Абдуллаева

 

Азербайджанский Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли

Художественный руководитель и дирижер:

Рауф Абдуллаев

Солисты:

Заслуженные артисты Азербайджана:

Фарида Мамедова (сопрано)

Антон Fershdant (баритон)

В программе:

Верди - Увертюра из оперы  "Сицилийская вечерня "

Брамс - Симфония №3 -F-dur  op.90

Верди - Сцена из оперы  "Травиата"

Г. Гараев -  Сюита из балета"Семь красавиц" 

Азербайджанский Государственный Камерный оркестр им. Гара Гараева

Март 15, 2017

 

Художественный руководитель и дирижер

Народный артист Азербайджанской Республики

 ТЕЙМУР ГЕОКЧАЕВ

1. Йозеф Гайдн -  Анданте -  "Серенада"

2. Феликс Мендельсон -   Концерт № 2 для фортепиано с оркестром -  ре-минор  ор.48 (3 части)

Солист:

Аян Мамедли

Музыкальная школа № 12 им.Тофика Кулиева

3. Йозеф Гайдн - Концерт для виолончели с оркестром До-мажор (3 части)

Солист:

Эрол Рзаев

4.Феликс Мендельсон - Симфония № 8 "Менуэт" (ре-минор)

5.Эрнест Шосон- ПОЭМА ор.25

Солист:

Ровшан Амрахов

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Март 15, 2017

Художественный руководитель и главный дирижер

 Народный артист    ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

 

 

АЗЕР ДАДАШЕВ - 70

Март 7, 2017

Юбилейный вечер Заслуженного деятеля искусств ,композитора Азера ДАДАШЕВА 


АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

 Дирижер - Народный артист ФАХРЕДДИН  КЕРИМОВ

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

 Художественный руководитель и главный дирижер

 Народная  артистка  Азербайджана ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

 

 

«Sənət ocağı»

Март 3, 2017

В концерте примет участие оркестр народных инструментов "Həmahəng" под управлением художественного руководителя и дирижера Арифа Магеррамова.

В концертной программе прозвучат композиции знаменитых азербайджанских композиторов Уз.Гаджибейли, Ф.Амирова, С.Рустамова, Т.Гулиева и другие

Народные артисты:

Мансум Ибрагимов

Айгюн Байрамова        

Алим Гасымов

Незакет Теймурова

Азер Зейналов

Заслуженные артисты:

Эхтирам Гусейнов

Ильгар Мурадов

Анар Шушалы

Эхтирам Гусейнов

Тайяр Байрамов

Беимханым Велиева

Лала Мамедова

Солисты Азербайджанского ТВ и Радио:

Арзу Алииева,Сабина Арабли

Солист:

Светлана Ахмедова

Концерт памяти профессора ОКТАЯ АББАСКУЛИЕВА

Март 1, 2017

Концерт посвященный памяти профессора БАКИНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

ОКТАЯ АББАСКУЛИЕВА

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Дирижер -  Народный артист   ЯЛЧИН АДЫГЕЗАЛОВ

Солисты-Тофик Шихиев,Самир Мирзоев,Туту Айдыноглу

 В программе: 


  1. Wagner  , Ouverture  “Die Meistersinger von Nürnberg”

  2. Schumann , Piano Concerto in A minor , Op.54 ...

  3. Liszt , “Totentanz” ~ Dance of the Dead , Paraphrase on Dies irae

  4. Ravel - Piano Concerto No.2 in D dur ,  For left hand


 

 

Вечер памяти жертв трагедии в ХОДЖАЛЫ

Февраль 24, 2017

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

Вечер посвященный творчеству ГАДЖИ ХАНМАМЕДОВА

Февраль 21, 2017

 

 

В программе примут участие народные артисты Рамиз Гулиев, Сакина Исмаилова, Мансум Ибрагимов, Айгюнь Байрамова, Шафига Эйвазова, Мелекханым Эйюбова, Незакет Теймурова, Гюльяз Мамедова, Гейдар Анатоллу и заслуженные артисты Нурия Гусейнова, Лала Мамедова, Закир Алиев, Тейюб Асланов, Алмаз Оруджева, Эйтирам Гусейнов, Бейимханым Валиева

Оркестр Народных Инструментов им.Саида Рустамова Азербайджанского телевидения и радио под руководством дирижера Фаига Садыгова

МАМЕД ГУЛИЕВ - 80

Февраль 17, 2017

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист   РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

 АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

 Художественный руководитель и главный дирижер

 Народная  артистка  Азербайджана ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

 

 

ВАСИФ и ДЖЕЙХУН АЛЛАХВЕРДИЕВЫ

Февраль 14, 2017

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР  им.К.КАРАЕВА

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист   ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Заслуженные деятели  искусств Васиф и Джейхун Аллахвердиевы

 


В концерте примут участие народные артисты Фидан Гаджиева, Самир Джафаров, заслуженная артистка Бейимханым Велиева, а также солисты Азербайджанского телевидения и радио Сабина Арабли, Миралам Мираламов, Камиля Набиева и др.

В репертуар концерта вошли также произведения Васифа и Джейхуна Аллахвердиевых, как "Гимн победы", "Эти дороги", "Я буду ждать тебя", "Вечная любовь", "Вспоминай меня" и др.

 

Концерт школы №2 им.Р.Бейбутова

Февраль 10, 2017

Концерт посвященный 85 летию Детской  музыкальной школы №2  имени Р.Бейбутова

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист -  РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

В программе концерта в исполнении учеников школы прозвучат произведения Моцарта,Гайдна,Мендельсона,Бетховена,Россини,Грига,Гарделя,Дж.Перголези,В.Монти,А.Рзаева,Т.Кулиева.

Концерт посвященный памяти КАРА КАРАЕВА

Февраль 7, 2017

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР   им.К.КАРАЕВА

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист    ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Кара Караев -Фарадж Караев- Сонатина (3 части)

К.Караев -2 Ноктюрна

 

Солист -Лауреат международных конкурсов

Махир Тагизаде

Эльнара Дадашева- "Танец"для ф-но и струнного оркестра
Солист

Заслуженная  артистка Азербайджанской Республики 

Самира Ашумова

Макс -Брух -Адажио 

Октай Зульфугаров-"Мугам" и "Танец"
Солист

Заслуженный артист Азербайджанской Республики 

Алексей Милтых

Кара Караев - 2 Танца

Пауль Хиндемит-  Тема и 4 вариации для ф-но и струнного оркестра 
Солист президентский стипендиант

Акшин Исмайлов

"Кара Караев - "Павана " и  "Странствия" из симфонических гравюр "Дон Кихот "

Концерт посвященный памяти КАРА КАРАЕВА

Февраль 6, 2017

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ  ИНСТРУМЕНТОВ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист  АГАВЕРДИ ПАШАЕВ

Центральная школа искусств им.К.Караева

ВАЛЕРИЙ ХЛЕБНИКОВ

Февраль 3, 2017

Народный  артист России и Чеченской Республики, профессор Валерий Хлебников

Азербайджанский  Государственный Симфонический оркестр им. У.Гаджибейли

Cолисты:

заслуженная артистка Республики Северная Осетия - Алания Светлана Габуева (меццо-сопрано)

заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано)
В программе прозвучат : симфония № 4 Иоганнеса Брамса,
"Моя Родина - Беслан" Ацамаза Макоева,
Адажио и Вальс из балета "Семь красавиц" Кара Караева

НАЗИМ АЛИВЕРДИБЕКОВ - 90

Декабрь 20, 2016

Концерт посвященный 90-летию композитора НАЗИМА АЛИВЕРДИБЕКОВА

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Художественный руководитель и главный дирижер
 Народный артист    ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Nazim Əliverdibəyov - 90

Декабрь 20, 2016

Bəstəkar Nazim Əliverdibəyovun 90 illiyinə həsr olunan konsert


Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

АЙГЮН БЕЙЛЕР

Декабрь 11, 2016

Сольный концерт  АЙГЮН БЕЙЛЕР  “Sən elə bir zirvəsən” 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист  АГАВЕРДИ ПАШАЕВ

 

 

В рамках IV международного проекта «Лицом к лицу со временем»

Декабрь 9, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ


АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

 Художественный руководитель и главный дирижер

 Народная  артистка  Азербайджана ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА


Дирижер -Роланд Фрейситзер (Австрия)
Солист -Юлия Пургина ( альт,  Австрия)
 
В программе: Франц Шрекер – вступление к опере «Ничья»
Пауль Хиндемит -  Шванендреер -Концерт для альта
Густав Холст – «Планеты» симфоническая сюита для большого оркестра

Вечер мугама в рамках проекта "Gənclərə dəstək"

Декабрь 8, 2016

Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов (малый состав)

Художественный руководитель - народный артист Агаверди Пашаев

Концертмейстер - Заслуженный артист Сахиб Пашазаде

Заслуженные артисты Чинара Гейдарова и Тогрул Асадулаев,  Шафа Керимов (уд), Азад Алимамедов (балабан) и Эмин Джабраилов (нагара).

Солисты: Нигяр Шабанова  и Рамиг Байрамов

В программе прозвучат народные и авторские песни, также мугамы и теснифи.

Концерт в рамках IV музыкального проекта "Лицом к лицу со временем"

Декабрь 2, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ  

Дирижер  - Владимир Рунчак (Украина)

Солист - Ульвия Гаджибекова (ф-но)

Программа: 

А.Ализаде - Серената долоре

В.Сильвестров - Постлюдио  для ф-но  с оркестром (III части)

Г.Канчели - Симфония №4 

ЭММАНУИЛ и ИРИНА ВИТОРГАН "ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ"

Ноябрь 29, 2016

В программе вечера вы увидите: кадры из жизни ,роли из к/ф и театральных постановок.
Так же в исполнении Эммануила и Ирины Виторган прозвучат песни известных авторов: Игоря Крутого,Александра Морозова, Евгения Евтушенко,Ирины Грибулиной, Евгения Крылатого и многих других.

ГАБИЛЬ ИМАМВЕРДИЕВ-90

Сентябрь 29, 2016

Юбилейный вечер ,посвященный памяти 90-летия

Народного поэта ,лауреата Государственной премии ,Кавалеру орденов "Шохрет и Истиглал " -ГАБИЛЮ

Закрытие VIII Международного Музыкального Фестиваля им.Уз.Гаджибейли

Сентябрь 27, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Народный артист  ФАХРЕДДИН  КЕРИМОВ

Тбилисский Государственный Молодеженный Хор Косерватории им.Сарачишвили

Художественный руководитель -Лиана Чонишвили
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА (малый состав)

Художественный руководитель и главный дирижер
ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

Солисты:  

Умида Аббасова (виолин)

Фарида Мамедова(сопрано)

Сабина Асадова(меццо-сопрано)

Фарид Алиев(тенор)

Антон Ферштандт (баритон)

Концерт в рамках VIII Международного Музыкального Фестиваля им.У.Гаджибейли

Сентябрь 26, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Художественный руководитель и главный дирижер
Народный артист    ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Солисты- ученики музыкальной школы им.Бюль-Бюля 
В программе произведения Азербайджанских и  Западноевропейских композиторов

Хор "ОРФЕОН"-22

Сентябрь 25, 2016

Камерный хор "Орфеон" - 22 года с друзьями  вместе (Турция)

Художествнный руководитель Эльнара Керимова

Концерт в рамках VIII Международного Музыкального Фестиваля

Сентябрь 24, 2016

Оркестр "Национальной Филармонии"

Дирижер -Юстуз Франц (Германия)

Оркестр "Национальной Филармонии"

Сентябрь 24, 2016

Дирижер- Юстуз  Франц (Германия)

В программе:

К.Караев - Танец девушек с гитарами из балета "Тропою грома"

Л.В.Бетховен -Концерт для ф-но с оркестром до минор №3 

Л.В.Бетховен-Симфония  №7 - до мажор ор.92

Концерт в рамках VIII Международного Музыкального Фестиваля

Сентябрь 23, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Дирижер- Ялчин Адыгезалов

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

Художественный руководитель и главный дирижер
Народная  артистка  Азербайджана - ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

Солисты- Хагай Шахам (виолин) Израиль

Нина Макарова (меццо-сопрано)

"Музыкальный Калейдоскоп"

Сентябрь 22, 2016

Концерт в рамках VIII Международного Музыкального Фестиваля

Симфонический оркестр Радио и Телевидения Азербайджана им.НИЯЗИ и хор им. Дж.Джангирова

Дирижер - Рамин Гасымов

Солисты: Афаг Аббасова

Анар Шушалы

Айтач Шихализаде

Гюльназ Исмайлова

Инара Бабаева

Азер Зейналов

Самир Джафаров

Земфира Исмайлова

Чинара Ширин

Алим Гасымов

Фергана Гасымова

 

Концерт в рамках VIII Международного Музыкального Фестиваля

Сентябрь 19, 2016

Концерт посвященный 80-летию Заслуженного коллектива Азербайджанского  Государственного Ансамбля Песни и Танца им.Ф.Амирова

Открытие VIII Международного Музыкального Фестиваля им.У.Гаджибейли

Сентябрь 18, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

 Художественный руководитель и главный дирижер

 Народная  артистка  Азербайджана  - ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

Солист - ПЕТЕР ЛАУЛ (Россия) (ф-но)

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Июль 15, 2016

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ
Солисты:

Кямаля Нейманова (ф-но)

Аслан Асланов (ф-но)

В.А. Моцарт -"Концерт для двух фортепиано с оркестром ми бемоль мажор" 

Ф. Мендельсон -"Концерт для двух фортепиано с оркестром ля бемоль мажор"


АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Июль 8, 2016

 

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

Солисты: Артисты Симфонического оркестра

В программе :
1. К. Караев - Прелюдия 3. Солисты – Самир Асадов и Сабухи Ахундов
2. M.Скорик – Мелодия. Солист – Фуад Насибов
3. Р. Глиэр - Концерт для арфы с оркестром– Es-dur . Солист – Шахла Али-заде
4. Берио – “Балетные сцены”. Солист – Фаиля Исмайлова (скрипка)
5. K.Сен-Санс – Концертная пьеса. Солист Кямран Гулиев (валторна)
6. K.M.Вебер – Концерт № 1 . Солист – Заман Гасанов
7. С. Рахманинов – Вокализ. Солист – Эйюб Алиев (виолончель)


 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Июль 1, 2016

 

Дирижер   ФУАД ИБРАГИМОВ

Солисты: Гюнель Казымова (ф-но)
Мурад Ибрагимов (виолончель)
В программе:
К.Акперов - "ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ" для большого симфонического оркестра
Р.Кулиев - Концерт для виолончели с оркестром ор.5
Ф.Лист- Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Es-dur

Концерт TÜRKSOY

Июнь 25, 2016

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ   ИНСТРУМЕНТОВ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист  АГАВЕРДИ ПАШАЕВ (Азербайджан)

Дирижер -МАРАТ ДЖАЛБИРОВ (Казахстан)

 

ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Июнь 24, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ
Солисты:

Саида Тагизаде(ф-но)

Александр Гиндин (ф-но) (Россия)

В программе:

В. А. Моцарт – Концерт № 7 фа мажор для двух фортепиано с оркестром  KV 242

Ф. Мендельсон - Концерт ля-бемоль мажор для двух фортепиано с оркестром

Вели Ахундов - 100

Июнь 2, 2016

 Вечер  посвященный 100- летию Академика Вели Ахундова 


АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ


Дирижер - Эльшад Багиров 

 

ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Май 31, 2016

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист  АГАВЕРДИ ПАШАЕВ

Детская музыкальная школа №21 им. Л.и М.Ростроповича

Май 27, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

 

Концерт посвященный Дню Республики

Май 21, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Дирижер-Фуад Ибрагимов

Концерт учащихся Центральной Школы искусств им.К.Караева

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ

Май 19, 2016

Солист-Ольга Домнина (Россия)
В программе:
К.Караев-В.Генин. Балетная сюита для фортепиано из балета "Семь красавиц" (Мировая премьера)
 1. Прелюдия
2. Пляска визиря
3. Танец подруг
4. Шествие
5. Прекраснейшая из прекрасных
6. На площади
7. Танец Айши
8. Финал: Воинственная пляска
Д.Шостакович. Прелюдии op.34, №2,6,17,24
 
Г.Свиридов-В.Генин. Фортепианные транскрипции симфонической сюиты "Время, вперед!" (Первое исполнение в Азербайджане)
 

1.Уральский напев
2.Частушка (
3.Марш
4.Маленький фокстрот
5.Ночь
6.Румба

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФОРТЕПИАННОЕ ТРИО

Май 19, 2016

 

     Заслуженные артисты

     ТОХВА БАБАЕВА (скрипка)

     НАРГИЗ АЛИЯРОВА (ф-но)

     САБИНА ИБРАГИМОВА (виолончель)

Пианисты из Турции исполнят шедевры классики

Май 18, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВ

Дирижер

Народный артист Азербайджана- Ялчин Адыгезалов

Солисты:

Рауф Пашаоглу(ф-но)Турция

Камерхан Туран (ф-но) Турция

В программе:

F. Liszt : Réminiscences de Don Juan (S. 418)

W.A. Mozart : Konzert für zwei Klaviere und Orchester Es-dur KV 365 (316aa)

Allegro

Andante

Rondo: Allegro

Samuel Barber : Adagio for Strings , op. 11

Benjamin Britten : Variations on a Theme of Frank Bridge , op. 10

Дни культуры США

Май 13, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

 Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

В программе:


С.Барбер- Адажио для струнных

Дж.Гершвин - Симфоническая картина "Порги и Бесс"

Дж.Гершвин Рапсодия в стиле блюз 

Л.Бернстайн "СЛАВА" (посвящение М.Ростроповичу)

Солист  Мурад Адыгезал-заде

 

Концерт музыкального колледжа им.Асафа Зейналлы

Май 6, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

Музыкальная школа №12 им.Т.Кулиева

Май 4, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР  им.К.КАРАЕВА


Художественный руководитель и главный дирижер


Народный артист    ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Детская музыкальная школа №15 им.Р.Гаджиева

Май 3, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

АДЕЛЯ ГУСЕЙН-ЗАДЕ - 100

Апрель 30, 2016
Мероприятие посвященное 100-летию композитора ,Заслуженного деятеля искусств Адели Гусейн-заде 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Апрель 25, 2016

 

  Художественный руководитель и главный дирижер


  Народный артист  АГАВЕРДИ ПАШАЕВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Апрель 16, 2016

Художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Теймур Гейчаев.

Солисты:
Лейла Асланова
Рашад Кязимов
Лейла Алиева
Лауреаты международных конкурсов
Лейла Фараджева Сабина Мехтиева

В программе прозвучат произвдения И.С.Баха,Ф.Листа- М.Петухова , Д.Гершвина, Шарля де Люкса.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Апрель 7, 2016

Дирижер 

Народный артист     ФАХРЕДДИН  КЕРИМОВ

В программе:

Я.Сибелиус -"Andante festivo" op.117a

И.Неруда- Концерт для трубы ,струнных и клавесина Es-dur (впервые)

М.Брух- "Голос ангела" ор.47 (впервые)

Ф.Амиров -"Поэма -монолог"

П.Хиндемит-5 пьес ор.44 № IV (впервые)

А.Дворжак -Серенада E-dur op.22

Солисты:

Лауреаты  международного  конкурса

Президентский стипендиант Неджеф Велиев(труба)

Мурад Ибрагимов (виолончель)

 


 

Сергей ПРОКОФЬЕВ -125

Апрель 1, 2016

Концерт посвященный 125-летию выдающегося русского композитора С.ПРОКОФЬЕВА


АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Художественный руководитель и главный дирижер


Народный артист     РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

Солисты

ЯКОВ КАЦНЕЛЬСОН (ф-но) Россия

ДЖАМИЛЯ ГАРАЮСИФЛИ( скрипка)


ВЕЧЕР МУЗЫКИ

Март 30, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист  ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

 
Солисты

Группа  исполнителей канона“ИНДЖИ” 

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики 

Тарана Алиева

Лауреаты Республиканских  и Международных конкурсов 

Натаван Гасанова  Гасанова Айгюль

Алиева Самира   Гасанова Садагет 

Гюнель Шахин   Нигяр Мамедова

Нурай Бабаева  Зинят Рахимли

Гемертач Максудова  Самиде Мамедова

Гамида Керимова  Гюльгюн Абилова

Зарифа Ильясова  Гурбанлы Сумая

В программе  произведения  Азербайджанских и западно-европейских композиторов

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Март 18, 2016

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист  РАУФ  АБДУЛЛАЕВ

Солист-Михаил Лидский(ф-но)Россия

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР им.К.КАРАЕВА

Март 16, 2016

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист    ТЕЙМУР  ГЕОКЧАЕВ

Солисты

Наргиз Кенгерли(ф-но)

Эльвин Наджафов(виола)

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

Март 11, 2016

М.Равель  “Alborada del gracioso”

К.Дебюсси "Море"
Й.Гайдн  Концерт для ф-но с оркестром Ре мажор 

Дирижер-Заслуженный деятель искусств

ЭЛЬШАД БАГИРОВ

Солист-Народный артист

МУРАД АДЫГЕЗАЛ-ЗАДЕ

Концерт посвященный памяти композитора МУСЫ МИРЗОЕВА

Март 10, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ИМ. К.КАРАЕВА 

Художественный руководитель и главный дирижер  

Народный артист  Теймур Геокчаев 

Солисты:

Заслуженная артистка-Гюльназ Исмайлова (сопрано)

Лауреат международных конкурсов-Умида Аббасова(скрипка)

В программе прозвучат произведения Мусы Мирзоева

IV Международный проект "Лицом к лицу со временем"

Март 4, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ


Дирижер ФУАД ИБРАГИМОВ

В программе:

Й.Гайдн-Прощальная симфония №45 фа диез минор

А.Шнитке-Первая симфония

Концерт посвященный Международному Женскому Дню 8 марта

Март 2, 2016

Азербайджанская Государственная Детская Филармония 

Детско-Молодежный Оркестр Народных Инструментов

Художственный руководитель и главный дирижер

Агаверди Пашаев

 

Вечер посвященый памяти жертв геноцида ХОДЖАЛЫ

Февраль 26, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

 

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист

АГАВЕРДИ ПАШАЕВ

Вечер посвященый памяти жертв геноцида ХОДЖАЛЫ

Февраль 25, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР  им. УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ

 Дирижер  ФУАД ИБРАГИМОВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

Художественный руководитель и главный дирижер

Народная  артистка  Азербайджана ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

 

    

Вечер посвященый памяти жертв геноцида ХОДЖАЛЫ

Февраль 24, 2016

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

Художественный руководитель и главный дирижер

 Народная  артистка Азербайджана  

ГЮЛЬБАДЖИ ИМАНОВА

Conatcts

Редакционная

Email: info@filarmoniya.az