ФИЛАРМОНИЯ

История

А 11 августа 1937 г. решением Совета Народных Комиссаров за номером 5021, в ЦК АКП (б) было направлено прошение об увековечивании имени заслуженного деятеля искусств, Муслума Магомедовича Магомаева и присвоении его имени Азербайджанской Государственной Филармонии.

Подробнее

КОЛЛЕКТИВЫ

Филармонии

Азербайджанская Государственная Филармония играет неотъемлемую роль в культурной жизни республики. Филармония является центром пропаганды исполнителей классической и национальной музыки.       В данной концертной организации функционируют семь коллективов

Подробнее

Haqqımızda

  M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının

  18 sentyabr 2009-cu il tarixli 199/A-k saylı əmrinə əsasən

 təsdiqlənmiş davranış və etik qaydalar

    

1.Konsertin və ya tədbirin başlanmasını xəbər verən 3-cü zəngdən sonra zala daxil olmaq qadağandır;

2.Üst geyimləri ilə (palto,plaş,papaq və s.) zala daxil olmaq qadağandır;

3.Filarmoniyaya şort ilə daxil olmaq qadağandır;

4.Konsert və ya tədbir zamanı mobil telefonla danışmaq, ucadan danışaraq tamaşaçılara maneçilik törətmək qadağandır;

5.Konsert və ya tədbir zamanı zalda gəzmək və zaldan foyeyə çıxmaq qadağandır;

6.Axşam keçirilən konsertlərə 6 yaşa kimi uşaqların girişi qadağandır;

7.Filarmoniyaya ağır əl yükü ilə daxil olmaq qadağandır;

8.Filarmoniyada siqaret çəkmək qadağandır (yalnız xüsusi nəzərdə tutulmuş yerlərdə mümkündür).

9.Qida məhsulları ilə zala daxil olmaq qadağandır.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                   Müdiriyyət